Pasiruošimas verbų sekmadieniui

Šiais metais norėdami prisidėti prie bendruomenės šiame gavėnios laike, kartu su jaunimu nusprendėme gaminti verbas ir taip patarnauti Bažnyčiai. 

Gamyba truko visą savaitę – nuo kadagių ir kitų priemonių paieškų iki vėlyvo vakaro rišant verbas. Pagaminta virš 100 verbų šlovinant Viešpatį ir laukiant jo Prisikėlimo bendrystėje. Esam dėkingi, kad galime dalintis ir pardavinėti verbas per Kristaus Kančios sekmadienį. Surinktas lėšas skirsime planuojamai vasaros kelionei į Lenkiją, kurios metu trokštame keliauti Šv. Faustinos numintais takais ir gilintis į Dievo Gailestingumo pažinimą.