Gailestingumo Kelias jaunimui

Gailestingumo kelias jaunimui įvyko!

Pirmi blynai būna susvilę, bet ne šis. Su smagiais bičiuliais lapkričio 21 dieną aplankėme Šv. Faustinos namelį, Šv. Petro ir Povilo bažnyčią, Vilniaus arkikatedros baziliką, Šv. Teresės bažnyčią, Aušros vartus, dailininko E. Kazimierovskio namelį, kur buvo nutapytas garsusis Dievo Gailestingumo paveikslas. Savo smagią kelių valandų kelionę užbaigėme Šv. Mišiomis Dievo Gailestingumo šventovėje.

Viską sėkmingai praėjom, aplankėm ką norėjom, lietutis mums nesutrukdė, o gerą nuotaiką palaikė ir šauni kompanija, ir šlovinimo giesmės, ir malda, juk kai draugai šalia – niekas nebaisu. Dėkojame už šią nuostabią kelionę Dievui ir Gailestingumo kelio savanoriams!

Kviečiame į kitą susitikimą gruodžio 5 d. 16:00, kurį organizuoja besiburianti prie Dievo Gailestingumo Šventovės jaunimo grupė. Susitikime numatomos net 3 dalys:

  • 16:00 diskusija apie ateities planus ir renginius jaunimui, naują programą apie lyderystę, savanorystę ir dvasinį augimą drauge.
  • 18 val. Šv. Mišios Dievo Gailestingumo Šventovėje.
  • 19:00 Agapė, filmas, šlovinimas.

Kviečiame dalyvauti.