Bendruomenės grupės

 

Vyriškos gyvensenos tikrovė

Tai vyrų bendruomenė ir visapusiško augimo kelias, kuris veda prie gyvenimo kokybės pokyčio. Visapusiškas augimas suprantamas, kaip nuolatinis darbas su savimi ir iššūkių sau kėlimas 5 gyvenimo srityse: fizinis aktyvumas, malda, tarnystė, santykiai, profesinis gyvenimas. Pagal numatytą programą vyrai renkasi du kartus per mėnesį ketvirtadieniais. 

Norintys prisijungti susisiekite su Viačeslavu +37067963169

Sutvirtinamųjų grupė 

Kiekvienais metais nauja ir nepailstanti, nes Sutvirtinimo sakramentą gali priimti tik vieną kartą, o jį priėmęs džiaugiesi ir Šventosios Dvasios dovanomis ir naujai atrasta Dievo Gailestingumo bendruomene.

Sutvirtinamųjų prisistatymas bendruomenei

Knygų klubas

Kiekvieną pirmadienį renkasi tie, kurie nori ne tik klausyti apie tikėjimo dalykus, bet nagrinėdami knygas diskusijų metu gilintis ir aiškintis, bei dalintis tikėjimo pažinimu. Susitikimai pirmadieniais 18 val. Dėl informacijos kreiptis:

vilnius@gailestingumas.lt

Advento ir gavėnios keliauninkai 

Grupė žmonių, kurie keliaudami ypatingu liturginiu metu nori kasdien gilinti savo ryšį su Dievu ne tik teorijoje, bet ir praktikoje – keliant sau uždavinius tobulėti santykyje su Dievu, su artimu ir su savimi pačiu. Norėdami prisijungti sekite informaciją puslapyje ir Šventovės Facebook paskyroje.

Biblijos grupė

Esame pašaukti kiekvieną dieną skaityti Dievo meilės laišką mums – Bibliją. Joje slypi neišpasakytas išminties ir tiesos lobynas. Nors jau pats Biblijos skaitymas mumyse augina Išmintį, tačiau svarbu nagrinėjant tekstus remtis ne tik savo išmone, bet ir ilgamete Bažnyčios Tradicija. Būtent taip pasitelkdami žymiausių biblistų išmintimi šioje gupėje verčiame Biblijos puslapius. 

 

Dėl informacijos rašykite vilnius@gailestingumas.lt

Dievo Gailestingumo savanoriai

Dievo Gailestingumo savanoriai – didžiausia ir aktyviausia grupė, kurioje kiekvienas suranda kaip pasidalinti savo talentais, gebėjimais, ir laiku, kad Gailestingumo bendruomenė galėtų geriau ir ištikimiau skelbti Dievo Gailestingumo žinią ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Nori prisijungti? Rašyk vilnius@gailestingumas.lt

Jaunimo grupė 

Džiaugiamės, kad jaunų žmonių norinčių burtis ir kartu keliauti tikėjimo keliu tikrai yra ir jaunimo grupė susibūrė.

Turi idėjų (ir draugų) rašyk vilnius@gailestingumas.lt Esi laukiamas.