Bendruomenės grupės

Su bendruomenėmis siekiame bendradarbiauti nuosekliai ir vieningai, ypatingą dėmesį skirdami abipusioms veikloms.

Sutvirtinamųjų grupė

Kiekvienais metais nauja ir nepailstanti, nes Sutvirtinimo sakramentą gali priimti tik vieną kartą, o jį priėmęs džiaugiesi ir Šventosios Dvasios dovanomis ir naujai atrasta Dievo Gailestingumo bendruomene.

Dėl informacijos kreiptis: vilnius@gailestingumas.lt

Vyriškos gyvensenos tikrovė

Tai vyrų bendruomenė ir visapusiško augimo kelias, kuris veda prie gyvenimo kokybės pokyčio. Visapusiškas augimas suprantamas, kaip nuolatinis darbas su savimi ir iššūkių sau kėlimas 5 gyvenimo srityse: fizinis aktyvumas, malda, tarnystė, santykiai, profesinis gyvenimas.

Pagal numatytą programą vyrai renkasi du kartus per mėnesį ketvirtadieniais.

Dėl informacijos kreiptis telefonu: +37067963169

Advento ir gavėnios keliauninkai

Grupė žmonių, kurie keliaudami ypatingu liturginiu metu nori kasdien gilinti savo ryšį su Dievu ne tik teorijoje, bet ir praktikoje – keliant sau uždavinius tobulėti santykyje su Dievu, su artimu ir su savimi pačiu.

Norėdami prisijungti sekite informaciją Gailestingumo šventovės Facebook paskyroje, arba kreipkitės el. paštu: vilnius@gailestingumas.lt

Knygų klubas

Kiekvieną pirmadienį renkasi tie, kurie nori ne tik klausyti apie tikėjimo dalykus, bet nagrinėdami knygas diskusijų metu gilintis ir aiškintis, bei dalintis tikėjimo pažinimu.

Susitikimai pirmadieniais 18 val.

Dėl informacijos kreiptis el. paštu: vilnius@gailestingumas.lt

Biblijos grupė

Esame pašaukti kiekvieną dieną skaityti Dievo meilės laišką mums – Bibliją. Joje slypi neišpasakytas išminties ir tiesos lobynas. Nors jau pats Biblijos skaitymas mumyse augina Išmintį, tačiau svarbu nagrinėjant tekstus remtis ne tik savo išmone, bet ir ilgamete Bažnyčios Tradicija. Būtent taip pasitelkdami žymiausių biblistų išmintimi šioje gupėje verčiame Biblijos puslapius.

Dėl informacijos kreiptis el. paštu: vilnius@gailestingumas.lt

Dievo Gailestingumo šventovės savanoriai

Dievo Gailestingumo savanoriai – didžiausia ir aktyviausia grupė, kurioje kiekvienas suranda kaip pasidalinti savo talentais, gebėjimais, ir laiku, kad Gailestingumo bendruomenė galėtų geriau ir ištikimiau skelbti Dievo Gailestingumo žinią ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.

Dėl informacijos kreiptis el. paštu: vilnius@gailestingumas.lt

Jaunimo grupė

Džiaugiamės, kad jaunų žmonių norinčių burtis ir kartu keliauti tikėjimo keliu tikrai yra ir jaunimo grupė susibūrė.

Dėl informacijos kreiptis el. paštu: vilnius@gailestingumas.lt