Nuolatinė adoracija

Daugelis mistikų teigia, kad būtent adoracijos metu Viešpaties pastiprinimas pasiekia netgi tuos, kuriuos atsinešame savo širdyse.

Dievo Gailestingumo šventovė, Vilnius

Adoracijos metu širdis kalbasi su Dievu ir įvyksta stebuklingi ir sunkiai įžodinami dalykai. Tai – lyg langas pro kurį žvelgtum į Begalybę.

Nuolatinė ir nenutrūkstanti adoracija (adoratio – lotyniškai garbinimas, žavėjimasis) yra didelė dovana Gailestingumo šventovės, kuri atverta dieną ir naktį, tikintiesiems.

Švenčiausiasis Sakramentas – įstabus būdas patirti Dievo artumą, leisti savo sielai pasisotinti Šaltinio šviesa, pasidalinti su Juo kiekvienu mažmožiu, pasitarti bet kokiais klausimais ir išsinešti atsakymus savo širdyje, kur jie nuprausti dangiškos šviesos. Daugelis mistikų teigia, kad būtent adoracijos metu Viešpaties pastiprinimas pasiekia netgi tuos, kuriuos atsinešame savo širdyse.

Jeigu esi pernelyg pavargęs kalbėti maldas, rožinį, pristingi žodžių ar tiesiog sunku susikoncentruoti – tiesiog ateik ir leisk Jam veikti tavo sieloje, pats panirdamas į Jo Šviesą. Nukreipk savo veidą link Jo Veido ir leiskis keičiamas, o tai suteikia galią pažinti Jo Valią ir švelniai ją priimti.

Šventoji Faustina savo „Dienoraštyje“ prisimena dar vaikystėje patirtas pirmąsias šventumo patirtis: „Nuo pat mažumės mane prie savęs patraukė Viešpats Jėzus Švenčiausiajame Sakramente. Kai septynerių buvau vakarinėje, Viešpats Jėzus buvo išstatytas monstracijoje, tada man pirmą kartą Dievas suteikė savo meilę, ir ji pripildė mano mažą širdį, ir suteikė man Viešpats dieviškųjų dalykų suvokimą; nuo tos dienos iki pat dabar auga mano meilė slėpiningajam Dievui, net iki artimiausios bučiulystės. Visa mano sielos stiprybė plaukia iš Švenčiausiojo Sakramento. Visas laisvas akimirkas praleidžiu su Juo kalbėdamasi, Jis yra mano Mokytojas.“ (Dien., 1404)

Vienuolis Benediktinas savo kunigo maldos dienoraštyje „In sinu Jesu“ (2020 m. Katalikų pasaulio leidiniai) aprašo adoracijos metu iš Viešpaties jam patikėtus žodžius: „Pasilik Mano artume kada tik ir kiek gali. Buvimas su Manimi – puikus būdas gyti ir šventėti. Užtenka likti su Manimi, kad būtum kaip Aš. Ateik pas Mane pilnas viltingo laukimo, o Aš padarysiu visa kita. Garbinti Mane – tai ieškoti Mano Veido ir artintis prie Mano Širdies su nuostaba ir šventa baime, o labiausiai – su meile. Adoracija – bežodis Mano dievystės išpažinimas.“