SAKRAMENTAI

 
Sakramentai yra Jėzaus Kristaus įsteigti regimi, neregimos tikrovės ženklai, kurie teikiami Bažnyčios tam, kad išgyventume Dievo artumą, Jo didelį troškimą save padovanoti kiekvienam iš mūsų. Švęsdami sakramentus ne tik matome simbolius ir apčiuopiamus ženklus, bet taip pat juose sutinkame Dievą ir patiriame gydantį, atleidžiantį, maitinantį, stiprinantį ir mylėti įgalintį Dievo artumą, nes juose veikia Dievo malonė. Taip pat patiriame tarpusavio bendrystę, Bažnyčios vienybę. Tai mūsų tikėjimo šventimas, amžinybės ragavimas ir Dievo slėpinio pažinimas. Krikščioniškasis gyvenimas neįmanomas be pagarbaus, aktyvaus ir pamaldaus sakramentų priėmimo.
1637862911370blob

Krikštas

1637862942489blob

Sutvirtinimas

1637862982218blob

Eucharistija

1637863072968blob

Atgaila

1637863021551blob

Ligonių patepimas

1637863117504blob

Kunigystė

1637863159699blob

Santuoka