Sakramentai

Švęsdami sakramentus ne tik sutinkame Dievą, bet ir patiriame tarpusavio bendrystę, Bažnyčios vienybę.

Gailestingumo šventovė, Vilnius

Tai mūsų tikėjimo šventimas, amžinybės ragavimas ir Dievo slėpinio pažinimas.

Sakramentai yra Jėzaus Kristaus įsteigti regimi, neregimos tikrovės ženklai, kurie teikiami Bažnyčios tam, kad išgyventume Dievo artumą, Jo didelį troškimą save padovanoti kiekvienam iš mūsų. Švęsdami sakramentus ne tik matome simbolius ir apčiuopiamus ženklus, bet taip pat juose sutinkame Dievą ir patiriame gydantį, atleidžiantį, maitinantį, stiprinantį ir mylėti įgalintį Dievo artumą, nes juose veikia Dievo malonė. Taip pat patiriame tarpusavio bendrystę, Bažnyčios vienybę. Tai mūsų tikėjimo šventimas, amžinybės ragavimas ir Dievo slėpinio pažinimas. Krikščioniškasis gyvenimas neįmanomas be pagarbaus, aktyvaus ir pamaldaus sakramentų priėmimo.

Yra septyni sakramentai – Krikštas, Sutvirtinimas, Eucharistija, Atgaila, Ligonių patepimas, Kunigystė ir Santuoka. Sakramentais gauta malonė, lyg grūdas geroje dirvoje, dygsta, skleidžiasi ir neša gausių vaisių, kai žmogus deramai pasirengia priimti sakramentus, o juos priėmęs – nuolat bendradarbiauja su gautąja malone.

Krikštas

Sutvirtinimas

Eucharistija

Atgaila

Ligonių patepimas

Kunigystė

Santuoka