Šviesos kelias 2023 m.

Nostabi tradicija pasitikti Dievo Gailestingumo sekmadienį keliaujant Šviesos keliu Vilniaus senamiesčio gatvėmis – klausant apie po Prisikėlimo įvykusius įvykius ir liudijant savo tikėjimą ir Prisikėlimo džiaugsmą.

Žiūrėti nuotraukas
Dievo Gailestingumo savaitė 2023 m.

Visą savaitę vilniečiai ir miesto svečiai buvo kviečiami atvykti į visą parą atvirą Dievo Gailestingumo šventovę ir pasimelsti prie Dievo Gailestingumo paveikslo.

Žiūrėti nuotraukas
Velykos 2023 m.

Velykos – viena svarbiausių bažnytinių švenčių, per kurią prisimename stebuklingą Jėzaus prisikėlimą po mirties bausmės vykdymo ir Jo įžengimą į dangų.

Žiūrėti nuotraukas
Velyknaktis 2023 m.

Velyknaktis – minimas naktį iš šeštadienio į Velykų sekmadienį. Tikintieji susirenka į bažnyčia, švenčiama iškilminga „nakties, šviesesnės už dieną“ liturgiją.

Žiūrėti nuotraukas
Didysis Ketvirtadienis ir Penktadienis 2023 m.

Didžiojo ketvirtadienio ryto Mišios užbaigia gavėnią ir yra įvadas į velykinį tridienį. Didysis penktadienis – susijęs su atgaila.

Žiūrėti nuotraukas
Jaunimo rekolekcijos „Gailestingumas ir Atleidimas” 2022 m.

Balandžio 1-3 d. Pavilnio vienuolyne sugužėjo jaunimas pasigilinti į gailestingumo slėpinį ne tik teorine bet ir praktine prasme. Tikras Dievo prisilietimas.

Žiūrėti nuotraukas
Dievo Gailestingumo vainikėlio padiktavimas 2020 m.

Dievo Gailestingumo vainikėlio padiktavimo šventė yra svabi mūsų bendruomenės gyvenimo dalis. Šią dieną dėkojame ir už šv. Faustiną ir už patį Dievo Gailestingumą.

Žiūrėti nuotraukas
Švč. Mergelės Marijos ėmimas į Dangų (Žolinės) 2020 m.

Bendruomenė dėkoja Dievui už malonę parodytą Švč. Mergelei Marijai, visų mūsų motinai ir globėjai. Šventė vyko Dievo Gailestingumo šventovėje, Vilniuje.

Žiūrėti nuotraukas
Petrinės ir Povilinės 2020 m.

Birželio 29 d. minint didžiuosius apaštalus Petrą ir Povilą, kartu švenčiame ir mūsų rektoriaus kun. Povilo vardo dieną.

Žiūrėti nuotraukas