Gailestingumo jaunimo bendruomenė

Vizija

Sukurti jaunimo bendruomenę, kurioje kiekvienas gali jaustis priimtas ir laisvas būti bendrystėje bei Dievo gailestingumo artumoj.

Misija

Įkvėpti ir ugdyti jaunimo trokštančias širdis, pripildant jas bendrystės džiaugsmais, tarnystės vaisiais ir Dievo gailestingumo viltimi.

Tikslai

Būti jaunimo bendruomene, kuri tarnauja, kuria ir dalinasi savo talentais bei dovanomis su bažnyčia bei neštą į pasaulį Dievo gailestingumą.

Jaunimo aktualijos

Naujienos ir kita svarbi informacija iš pirmų lupų.

Jaunimo aktualijos

Naujienos ir kita svarbi informacija iš pirmų lupų.

Bendraukime soc. tinkluose

Bendraukime soc. tinkluose

Šv. Mišios ir renginiai

Šv. Mišių ir išpažinčių laikai
Pamaldų laikas

10:00 – 11:00

Kasdien

Lietuvių k.

12:00 – 13:00

Kasdien

Lietuvių k.

16:00 – 17:00

Kasdien

Lenkų k.

18:00 – 19:00

Tik sekmadieniais

Lietuvių k.

20:00 – 21:00

Kasdien

Lietuvių k.

09:30 – 13:00

Tik sekmadieniais

10:30 – 13:00

Kasdien

15:00 – 15:45

Kasdien

18:00 – 21:00

Tik sekmadieniais

19:00 – 19:45

Išskyrus sekmadieniais

21:00 – 23:00

Tik penktadieniais