Dvasininkai ir tarnautojai

Dievo Gailestingumo šventovės dvasininkai rūpinasi tikinčiųjų religiniu gyvenimu.

Rektorius – kunigas Povilas Narijauskas

Gimimo data: 1974 03 02

Kunigystės šventimų data: 2008 04 12

El. paštas: vilnius@gailestingumas.lt

Vicerektorius – kunigas Valdemar Širvinski

Gimimo data: 1993 08 30

Kunigystės šventimų data: 2020 05 23

El. paštas: sirvvalde@gmail.com

Rezidentas – kunigas Elijas Anatolijus Markauskas

Gimimo data: 1966 12 10

Kunigystės šventimų data: 1991 01 12

El. paštas: elijasam@hotmai.com

Rezidentas – kunigas Medardas Čeponis

Gimimo data: 1954 06 08

Kunigystės šventimų data: 1984 05 27

El. paštas: medardasc@yahoo.de

Rezidentas – kunigas Andrius Narbekovas

Gimimo data: 1959 11 11

Kunigystės šventimų data: 1993 05 30