Šv. Mišios ir renginiai

Šv. Mišių ir išpažinčių laikai
Šv. Mišių laikas

10:00 – 11:00

Kasdien

Lietuvių k.

12:00 – 13:00

Kasdien

Lietuvių k.

16:00 – 17:00

Kasdien

Lenkų k.

18:00 – 19:00

Tik sekmadieniais

Lietuvių k.

20:00 – 21:00

Kasdien

Lietuvių k.

09:30 – 13:00

Tik sekmadieniais

10:30 – 13:00

Kasdien

15:00 – 15:45

Kasdien

18:00 – 21:00

Tik sekmadieniais

19:00 – 19:45

Išskyrus sekmadieniais

21:00 – 23:00

Tik penktadieniais