Rektoriaus kvietimas

Dievo Gailestingumo šventovės rektoriaus kun. Povilo Narijausko kreipimasis.