Gailestingumo durys

2015 metų gruodžio 8-ąją dieną, buvo iškilmingai atvertos šv. Petro bazilikos jubiliejinių metų durys.

Gailestingumo durys

Gailestingumo duris (Porta Misericordiae) Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje 2015 m. gruodžio 13 d. atvėrė kardinolas A. J. Bačkis.

2015 metų gruodžio 8-ąją dieną, švenčiant Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmes, Vatikane, vadovaujant popiežiui Pranciškui, buvo iškilmingai atvertos šv. Petro bazilikos jubiliejinių metų durys. Taip prasidėjo Šventieji Gailestingumo metai, kuriuos Visuotinė Bažnyčia šventė iki 2016 m. lapkričio 20 d., Kristaus Visatos Valdovo iškilmės.

Gruodžio 13 d., trečiąjį Advento sekmadienį, visose Lietuvos vyskupijų katedrose ir šventovėse buvo atidaromos Gailestingumo jubiliejaus Šventosios durys. Gailestingumo duris (Porta Misericordiae) Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje 2015 m. gruodžio 13 d. atvėrė kardinolas A. J. Bačkis.