Aukojimas

Prisidėkite savo auka prie Dievo Gailestingumo šventovės gyvavimo.

Aukojimas

Prisidėkite savo auka

Šv. Mišių intencijos

Užrašykite šv. Mišių intencijas

Žvakutės uždegimas

Uždekite maldos žvakutę