Didysis Tridienis ir Dievo Gailestingumo savaitė

Švenčiant Gailestingojo Jėzaus nutapymo 90-ąsias metines

Norintys užrašyti šv. Mišių intencijas meldžiant reikalingų malonių savo gyviesiems ir mirusiems artimiesiems spauskite ČIA arba užrašę intencijas atneškite į Dievo Gailestingumo šventovės zakristiją (Dominikonų g. 12, Vilnius). Visos Dievo Gailestingumo savaitės šv. Mišios (nuo kovo 31 d. 12 val. iki balandžio 7 d. 22 val.) bus aukojamos jūsų intencijomis.

Programą atsisųsti PDF formatu galite čia: LT ir PL.

Nuostabaus piešinio plakate autorius Paulius Juška.

DIDYSIS TRIDIENIS IR DIEVO GAILESTINGUMO SAVAITĖ

„Nutapyk paveikslą, kurį matai“

2024 03 31 – 2023 04 07


Kovo 28 d., ketvirtadienis

Didysis ketvirtadienis

15:00 Gailestingumo valanda.

19:00 Rožinio malda.

20:00 Paskutinės vakarienės šv. Mišios.


Kovo 29 d., penktadienis

Didysis penktadienis

Pažadu, kad siela, kuri garbins šį paveikslą, nepražus. Taip pat pažadu jau čia, žemėje, pergalę prieš priešus, o ypač mirties valandą. Aš pats ją ginsiu kaip savo garbę. (Šv. Faustinos „Dienoraštis“, 48) 

Išpažinčių klausoma: 10.00 – 20.00 

15:00 1-oji Dievo Gailestingumo novenos diena. Gieda bendruomenės nariai.

19:00 Kryžiaus kelio malda su mąstymais.

20:00 Kryžiaus pagerbimo pamaldos. Malda prie kryžiaus iki Didžiojo Šeštadienio.


Kovo 30 d., šeštadienis

Didysis šeštadienis

Žinok tai, jei apleisi šio paveikslo tapymą ir visą gailestingumo darbą, teismo dieną atsakysi už daugelį sielų. (Šv. Faustinos „Dienoraštis“, 154)

Išpažinčių klausoma: 10.00 – 20.00 

15:00 2-oji Dievo Gailestingumo novenos diena. Gieda bendruomenės nariai.

19:00 Rožinio malda su mąstymais.

20:00 Iškilmingos Velykų̨ nakties Šv. Mišios.


Kovo 31 d., sekmadienis

Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimas (Velykos)

Tariau Viešpačiui: Kas Tave nutapys tokį gražų, koks esi? – Tada išgirdau tokius žodžius: Ne dažų ar teptuko grožyje yra šio paveikslo didybė, bet mano malonėje. (Šv. Faustinos „Dienoraštis“, 313) 

Išpažintys neklausomos 

07:00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Povilas Narijauskas, kun. Medardas Čeponis.

10:00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Valdemar Širvinski.

11:25 Rožinio malda.

12:00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Povilas Narijauskas.

15:00 3-oji Dievo Gailestingumo novenos diena. Gieda bendruomenės nariai.

15:45 Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba).

16:00 Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Elijas Markauskas.

18:00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Valdemar Širvinski.

19:00 Rožinio malda.

20:00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Andrius Narbekovas.


Balandžio 1 d., pirmadienis

Velykų antroji diena

Duodu žmonėms indą, su kuriuo turi ateiti malonių prie gailestingumo šaltinio. Šis indas yra paveikslas su užrašu: Jėzau, pasitikiu Tavimi. (Šv. Faustinos „Dienoraštis“, 327)

Išpažinčių klausoma: 10.00 – 13.00 

10:00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Valdemar Širvinski.

11:25 Rožinio malda.

12:00 Šv. Mišios. Aukoja kard. Audrys Juozas Bačkis. MR transliacija.

13:30 Šv. Mišios (italų kalba). Aukoja mons. Žydrūnas Vabuolas.

15:00 4-oji Dievo Gailestingumo novenos diena. Gieda bendruomenės nariai.

15:45 Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba).

16:00 Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Juzef Makut.

18:00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Laurynas Visockas. MR transliacija.

19:00 Rožinio malda.

20:00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Albertas Kasperavičius

21:00 Švč. Sakramento adoracija.

22:00 – 7:00 Švč. Sakramento adoracija. MR transliacija. 


Balandžio 2 d., antradienis

Velykų trečioji diena

Trokštu, kad šis paveikslas pirmąjį sekmadienį po Velykų būtų iškilmingai pašventintas ir viešai garbinamas, idant kiekviena siela galėtų apie tai žinoti. (Šv. Faustinos „Dienoraštis“, 341)

Išpažinčių klausoma: 07.00 – 22.00 

07:00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Gintaras Petronis. MR transliacija.

08:00 Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Edgar Jan Šostak.

10:00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Egidijus Kumža.

11:25 Rožinio malda.

12:00 Šv. Mišios. Aukoja arkivysk. Lionginas Virbalas SJ. MR transliacija.

13:30 Šv. Mišios. (slovakų kalba). Aukoja kun. Peter Hertel CSsR, pamokslauja kun. Rastislav Dluhy CSsR.

13:30 Michal Kondrat filmo „Meilė ir Gailestingumas“ peržiūra Vilniaus piligrimų centre (Dominikonų g. 6, Vilnius).

15:00 5-oji Dievo Gailestingumo novenos diena. Gieda bendruomenės nariai.

15:45 Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba).

16:00 Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Juzef Aškielovič.

18:00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Artūras Kazlauskas. MR transliacija.

19:00 Rožinio malda.

20:00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Julius Sasnauskas OFM.

21:00 Švč. Sakramento adoracija.

22:00 – 7:00 Švč. Sakramento adoracija. MR transliacija. 


Balandžio 3 d., trečiadienis

Velykų ketvirtoji diena

Pasakyk nuodėmklausiui, kad šis paveikslas būtų išstatytas bažnyčioje, o ne šio vienuolyno klauzūroje. Per šį paveikslą sieloms teiksiu daug malonių, tegul jis bus prieinamas kiekvienai sielai. (Šv. Faustinos „Dienoraštis“, 570) 

Išpažinčių klausoma: 07.00 – 22.00 

07:00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Vytautas Brilius. MR transliacija.

08:00 Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Jonas Matusevičius.

10:00 Šv. Mišios už kunigus. Aukoja Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas ir Lietuvos kunigai.

11:25 Rožinio malda.

12:00 Šv. Mišios. Aukoja arkivyskup. Kęstutis Kėvalas.  MR transliacija.

13:30 Daniel diSilva filmo „Pirmasis Dievo Gailestingumo paveikslas“ peržiūra Vilniaus piligrimų centre (Dominikonų g. 6, Vilnius).

13:30 Šv. Mišios (baltarusių kalba). Aukoja kun. Ariusz Piotr Małyska OFM Cap.

15:00 6-oji Dievo Gailestingumo novenos diena. Gieda bendruomenės nariai.

15:45 Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba).

16:00 Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Edvard Rynkevič.

18:00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Kęstutis Dailydė. MR transliacija.

19:00 Rožinio malda.

20:00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Paulius Vaineikis OFM.

21:00 Švč. Sakramento adoracija.

22:00 – 7:00 Švč. Sakramento adoracija. MR transliacija. 


Balandžio 4 d., ketvirtadienis

Velykų penktoji diena

Noriu, kad mano gailestingumas būtų garbinamas iškilmingai švenčiant šią šventę ir garbinant šį paveikslą, kuris yra nutapytas. Per šį paveikslą suteiksiu sieloms daug malonių, jis turi priminti mano gailestingumo reikalavimą, nes net stipriausias tikėjimas be darbų nieko nepadės(Šv. Faustinos „Dienoraštis“, 742) 

Išpažinčių klausoma: 07.00 – 22.00 

07:00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Mindaugas Ragaišis. MR transliacija.

08:00 Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Aleksandr Gaičauskas.

10:00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Romualdas Zdanys.

11:25 Rožinio malda.

12:00 Šv. Mišios. Aukoja vysk. Rimantas Norvila. MR transliacija.

13:30 Šv. Mišios. (ispanų kalba). Aukoja mons. Andrés Lavin (Opus Dei).

15:00 Gailestingumo kelias nuo šv. Faustinos namelio. Būtina registracija www.cityofmercy.lt

15:00 7-oji Dievo Gailestingumo novenos diena. Gieda bendruomenės nariai.

15:45 Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba).

16:00 Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Tadeuš Jasinski.

18:00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Juozas Fakėjavas. MR transliacija.

19:00 Rožinio malda.

20:00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Saulius Kristapavičius.

21:00 Švč. Sakramento adoracija.

22:00-7:00 Švč. Sakramento adoracija. MR transliacija. 


Balandžio 5 d., penktadienis

Velykų šeštoji diena

Vieną akimirką Jėzus man pasakė: Mano žvilgsnis iš šio paveikslo yra toks kaip žvilgsni nuo kryžiaus. (Šv. Faustinos „Dienoraštis“, 326)

Išpažinčių klausoma: 07.00 – 22.00 

07:00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Renatas Švenčionis. MR transliacija.

08:00 Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Andžej Andžejevski.

10:00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Vilius Viktoravičius.

11:25 Rožinio malda.

12:00 Šv. Mišios. Aukoja vysk. Linas Vodopjanovas OFM. MR transliacija.

13:30 Šv. Mišios. (prancūzų kalba). Aukoja kun. Paul-Joseph Bouts CSJ.

13:30 Alekso Matvejevo filmo „Pasitikiu Tavimi“ peržiūra Vilniaus piligrimų centre (Dominikonų g. 6, Vilnius)

15:00 8-oji Dievo Gailestingumo novenos diena. Gieda bendruomenės nariai.

15:45 Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba).

16:00 Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Aleksandr Romanovski.

17:30 Jarek Redziak filmo „Jėzaus atvaizdas“ premjera kinoteatre „Pasaka“ (šv. Ignoto g. 4/3, Vilnius). Filmas su liet. subtitrais. Būtina registracija +370 677 21 591

18:00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Linas Šipavičius. MR transliacija.

19:00 Rožinio malda.

20:00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Mykolas Sotničenka.

21:00 Švč. Sakramento adoracija.

22:00 – 7:00 Švč. Sakramento adoracija. MR transliacija. 


Balandžio 6 d., šeštadienis

Velykų septintoji diena

Jėzus davė man vidinį pažinimą ir pasakė: Jau yra daug sielų, kurias šis paveikslas patraukė prie mano meilės. Mano gailestingumas veikia sielose per šį darbą. (Šv. Faustinos „Dienoraštis“, 1379)

Išpažinčių klausoma: 07.00 – 22.00 

07:00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Algis Vaickūnas. MR tranliacija.

08:00 Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Wojciech Scieszko CSJ.

10:00 Šv. Mišios. Meldžiasi pranciškonai pasauliečiai.

11:25 Rožinio malda.

12:00 Šv. Mišios. Aukoja vysk. Eugenijus Bartulis. MR transliacija.

13:30 Šv. Mišios. (estų kalba). Aukoja kun. Edgaras Versockis.

13:30 Šventinis pokalbis apie Gailestingojo Jėzaus paveikslą Bendruomenės namuose (Universiteto g. 4, Vilnius). Svečiuose: Petras Mackela, Vilija Tauraitė, kun. Rimgaudas Šiūlys, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė.

15:00 9-oji Dievo Gailestingumo novenos diena. Gieda bendruomenės nariai.

15:45 Dievo Gailestingumo vainikėlis (lenkų kalba).

16:00 Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Aleksander Suchocki.

18:00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Gintaras Blužas OFS. MR transliacija.

19:00 Rožinio malda.

20:00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Marius Žitkauskas.

21:00 Ekumeninis Šviesos kelias nuo Aušros vartų iki Dievo Gailestingumo šventovės. Po Šviesos kelio maldos vakaras.

22:00 Švč. Sakramento adoracija. MR transliacija. 


Balandžio 7 d., sekmadienis

Dievo Gailestingumo sekmadienis

Noriu, kad tas paveikslas, kurį nutapysi teptuku, būtų iškilmingai pašventintas pirmą sekmadienį po Velykų, ir tas sekmadienis turi būti Gailestingumo šventė. (Šv. Faustinos „Dienoraštis“, 49) 

Išpažinčių klausoma: 07.00 – 21.00 

07:00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Povilas Narijauskas. MR transliacija.

08:00 Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja kun. Elijas Anatolijus Markauskas.

10:00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Valdemar Širvinski.

11:25 Rožinio malda.

12:30 Šv. Mišios. Aukoja Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Tiesioginė transliacija per LRT Plius kanalą, MR transliacija.

15:00 Gailestingumo valanda.

15:30 Šv. Mišios (lenkų kalba). Aukoja vysk. Arūnas Poniškaitis

17:00  Šv. Mišios (anglų kalba). Aukoja Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Tiesioginė EWTN Global Catholic Network televizijos transliacija į JAV ir daugelį kitų pasaulio šalių įvairiuose žemynuose.

18:30 Šv. Mišios. Aukoja kun. Mozė Mitkevičius.

20:00 Šv. Mišios. Aukoja kun. Andžej Šuškevič. Meldžiasi Vilniaus Šv. Juozapo kunigų Seminarijos bendruomenė.

22:00 Šv. Mišios (prancūzų kalba). Tiesioginė transliacija per Radio Esperance.