Šv. Mišių intencijos

Šv. Mišiose pats Kristus aukoja savo gyvybę už mus. Jis yra Prisikėlusysis, kuris nugalėjo mirtį. Jis ateina per šv. Mišias, todėl šv. Mišios yra pati tobuliausia malda ir visų mūsų maldų šaltinis.

Užpildykite formą  Šv. Mišių intencijos

  Turėtume dažniau prisiminti asmeninės ir bendruomeninės maldos, bei Eucharistijos aukos, kuri yra atvira visiems, vertę. Bažnyčia suteikia galimybę savo tikintiesiems glaudžiau bendrauti su šia auka savo prašymais ir auka. Užrašydami šv. Mišių intenciją internetu galite pasirinkti jums tinkamą datą ir laiką.

  N.B. Nurodykite ne daugiau kaip 5 asmenų vardus ir pavardes.

  Užpildykite formą


   Šv. Mišių intencijos Dievo Gailestingumo savaitei

   Brangūs bičiuliai, kviečiame jus čia surašyti vardus žmonių, už kuriuos norite melstis Dievo Gailestingumo savaitę 2024 03 31 – 2024 04 07 (palaiminimo ir sveikatos, išlaisvinimo iš priklausomybių, privačia intencija ar už mirusius, pavedant juos Dievo Gailestingumui).

   Visos šv. Mišios šią savaitę aukojamos Jūsų intencija. Intencijos prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo bus padėtos 2024 03 31 d. 12 val. Dievo Gailestingumo savaitė – didžios malonės metas visiems žmonėms.

   Užpildykite formą    Šv. Mišių intencijos Mamos dienai

    Šia savo intencija įvykdote Dievo įsakymą – gerbti savo motiną. Jūsų užtarimo ir pagalbos yra reikalingos ir dar gyvenančios, ir jau į amžinybę iškeliavusios mamos. Asmeninės maldos ir šv. Mišių auka – tai nenutrūkstančios mūsų meilės ryšys.

    Užpildykite formą     Šv. Mišių intencijos Tėčio dienai

     Šia savo intencija įvykdote Dievo įsakymą – gerbti savo tėvą. Jūsų užtarimo ir pagalbos yra reikalingi ir dar gyvenantys ir jau į amžinybę iškeliavę tėveliai. Asmeninės maldos ir šv. Mišių auka – tai nenutrūkstančios mūsų meilės ryšys.

     Užpildykite formą


      Šv. Mišių intencijos Vėlinių oktavai

      Mielas bičiuli Kristuje, čia surašyk tau brangių bei artimų mirusių žmonių vardus. Mirusiųjų vardai ant altoriaus prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo bus padėti lapkričio 1 d. 20 val. šv. Mišiose.

      Vėlinių oktavoje (Lapkričio 1-8 dienomis) visos šv. Mišios bus aukojamos Jūsų prašyta intencija už mirusius. Šv. Mišios aukojamos kiekvieną dieną 10 val., 12 val., 18 val., 20 val., lietuvių kalba ir 16 val. – lenkų kalba. Rytais 9:30 (kalbama gedulinė rytmetinė malda), o  šv. Mišiose 16 val. (lenkų kalba), 18 val. (lietuvių kalba) bus giedamos gedulinės liturginės valandos.