Šv. Mišių Intencijos

Brangūs broliai ir seserys, karantinas Lietuvoje paskatino atsiliepti į jūsų prašymus suteikti galimybę šv. Mišių intencijas pateikti ir internetu. Vienoje intencijoje prašome rašyti iki 5 žmonių vardų/pavadžių už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi.

Mielas Bičiuli Kristuje, nors prisiminti mirusius esame kviečiami ne tik kartą metuose, tačiau vėlinių aštuondienis yra ypatingas laikas, kai susitelkiame maldai už mirusius ir pelnome jiems atlaidus. Tai yra didis Gailestingumo darbas jiems.