Rekolekcijos “Jei kas trokšta, teateina pas mane”

Kovo 8-10 d. kviečiame į rekolekcijas „Jei kas trokšta, teateina pas mane” su Eucharistijos misionieriumi iš Prancūzijos t. Florian Racine Dievo Gailestingumo šventovėje.

Kunigas sakys pamokslus kovo 8-9 d. 10:00, 12:00 ir 20:00 šv. Mišiose, o taip pat ves konferencijas 10:45-11:30 ir 20:45-21:30, kovo 10 d. sakys pamokslus 10:00, 12:00, 16:00 ir 18:00 šv. Mišiose ir ves konferencijas 11:00-11:45 bei 19:00-19:45.

Temos:

  • Kovo 8 d. – Šv. Mišios.
  • Kovo 9 d. – Šv. Komunija.
  • Kovo 10 d. – Švč. Sakramento Adoracija.

Kviečiame dalyvauti.