Pelenų trečiadienis

Kviečiame į pelenų trečiadienio šv. Mišias vasario 14 dieną!

Šv. Mišios lietuvių kalba vyks 10:00, 12:00, 18:00 ir 20:00 valandomis, o lenkų kalba 16:00.

Pelenų trečiadienis žymi Gavėnios pradžią, atgailos, pasiruošimo Kristaus prisikėlimui laiką.

Svarbiausias Pelenų trečiadienio dienos akcentas yra pelenų (gautų iš sudegintų praėjusių metų pašventintų verbų šakelių) barstymas ant galvos tikintiesiems šv. Mišių metu, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos, laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą bei nuoširdų siekį atsiversti ir tikėti Evangelija.

Gavėnios metu tikintieji yra kviečiami atsigręžti į maldą, artimo meilės darbus ir pasninką.

Galvą pelenais barstė dar Tamara, Jozuė ir Jobo bičiuliai – Senojo Testamento herojai.

Pelenai gali simbolizuoti: žmogaus laikinumą, trapumą, nuodėmę, atgailą, nusižeminimą, mirtį, sunykimą, viltį, Dievo artumo troškimą arba troškimą atsiversti ir įtikėti Evangelija.

Taip pat pelenų trečiadienį laikomasi pasninko: leidžiama per dieną valgyti sočiai tik kartą (kitus du kartus, pvz., ryte ir vakare, – tik lengvai užkąsti) ir susilaikoma nuo mėsiškų valgių.

Kviečiame dalyvauti.