Dėkojame už auką

Dėkojame, kad prisidėjote savo auka prie Dievo Gailestingumo šventovės gyvavimo.