Šv. Mišių intencijos Vėlinių oktavai

    Mielas bičiuli Kristuje, čia surašyk tau brangių bei artimų mirusių žmonių vardus. Mirusiųjų vardai ant altoriaus prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo bus padėti lapkričio 1 d. 20 val. šv. Mišiose.
    Vėlinių oktavoje (Lapkričio 1-8 dienomis) visos šv. Mišios bus aukojamos Jūsų prašyta intencija už mirusius. Šv. Mišios aukojamos kiekvieną dieną 10 val., 12 val., 18 val., 20 val., lietuvių kalba ir 16 val. – lenkų kalba. Rytais 9:30 (kalbama gedulinė rytmetinė malda), o  šv. Mišiose 16 val. (lenkų kalba), 18 val. (lietuvių kalba) bus giedamos gedulinės liturginės valandos.

    „Šiandien atvesk man sielas, kurios yra skaistyklos kalėjime, ir panardink jas į mano gailestingumo bedugnę, tegul mano kraujo srovės atvėsins jų karštį. Visas šias sielas aš labai myliu, jos atsilygina mano teisingumui; tu gali suteikti joms palengvėjimą […] iš baisios skaistyklos ugnies kaitros kyla aimana į Tavajį gailestingumą ir patiria paguodą, palengvėjimą, bei atvėsį dėl išsiliejusio kraujo ir vandens srovės.“ (Dien., 1226; 1227)