Šv. Mišių intencijos Vėlinių oktavai

    Mielas bičiuli Kristuje, čia surašyk tau brangių bei artimų mirusių žmonių vardus. Mirusiųjų vardai ant altoriaus prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo bus padėti lapkričio 1 d. 20 val. šv. Mišiose.
    Vėlinių oktavoje (Lapkričio 1-8 dienomis) visos šv. Mišios bus aukojamos Jūsų prašyta intencija už mirusius. Šv. Mišios aukojamos kiekvieną dieną 10 val., 12 val., 20 val.,  (o sekmadienį ir 18 val.) lietuvių kalba ir 16 val. – lenkų kalba. Rytais 9:30 ir šv. Mišiose 16 val. (lenkų kalba), 20 val. (lietuvių kalba) bus giedamos gedulinės liturginės valandos.

    „Šiandien atvesk man sielas, kurios yra skaistyklos kalėjime, ir panardink jas į mano gailestingumo bedugnę, tegul mano kraujo srovės atvėsins jų karštį. Visas šias sielas aš labai myliu, jos atsilygina mano teisingumui; tu gali suteikti joms palengvėjimą […] iš baisios skaistyklos ugnies kaitros kyla aimana į Tavajį gailestingumą ir patiria paguodą, palengvėjimą, bei atvėsį dėl išsiliejusio kraujo ir vandens srovės.“ (Dien., 1226; 1227)