Šv. Mišių intencijos Tėvo dienai

    Šia savo intencija įvykdote Dievo įsakymą – gerbti savo tėvą. Jūsų užtarimo ir pagalbos yra reikalingi ir dar gyvenantys ir jau į amžinybę iškeliavę tėveliai. Asmeninės maldos ir šv. Mišių auka – tai nenutrūkstančios mūsų meilės ryšys.