Po poros metų pertraukos vėl su džiaugsmu galėsime švęsti šv. Velykas ir Dievo Gailestingumo savaitę. Visus kviečiame aktyviai dalyvauti jau nuo Didžiojo ketvirtadienio vakaro, kad pasirengę įžengtume į šv. Velykų slėpinį. Kaip visada tai galėsite padaryti atvykdami į Šventovę arba jungdamiesi tiesioginėse transliacijose internetu (nuoroda rasite...

"Balandžio 1-3 dienomis kviečiame jaunimą į Gavėnios rekolekcijas "Išpažintis ir atleidimas".Einant gavėnios keliu link Šv. Velykų, turime nuostabų momentą sustoti, atsiprašyti ir susitaikyti su Juo. Šiose rekolekcijose įsigilinsime į išpažinties sakramento prasmę ir veikimą mūsų gyvenime. Registracija vyksta iki kovo 27 d." Registracijos anketa: ČIA ...