ŠVENČIAUSIOS

MERGELĖS

MARIJOS ROŽINIS

 

I dalis. DŽIAUGSMO SLĖPINIAI 

(pirmadienį ir šeštadienį)

Pirmasis slėpinys.
ANGELAS APREIŠKIA MARIJAI DIEVO SŪNAUS ĮSIKŪNIJIMĄ

Antrasis slėpinys.

MARIJA LANKO ŠV. ELZBIETĄ
Trečiasis slėpinys.
GIMSTA PASAULIO ATPIRKĖJAS
Ketvirtasis slėpinys.
IŠGANYTOJAS AUKOJAMAS ŠVENTYKLOJE
Penktasis slėpinys.
VIEŠPATS JĖZUS RANDAMAS ŠVENTYKLOJE

II dalis. ŠVIESOS SLĖPINIAI 

(ketvirtadienį)

Pirmasis slėpinys. 

JĖZUS PAKRIKŠTIJAMAS JORDANO UPĖJE

Antrasis slėpinys. 

JĖZAUS ŠLOVĖ VESTUVĖSE KANOJE

Trečiasis slėpinys. 

DŽIUGIOSIOS NAUJIENOS SKELBIMAS IR STEBUKLAI

Ketvirtasis slėpinys. 

JĖZAUS ATSIMAINYMAS ANT TABORO KALNO

Penktasis slėpinys. 

EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMAS

 

III dalis. KANČIOS SLĖPINIAI 

(antradienį ir penktadienį)

Pirmasis slėpinys. 

VIEŠPATS JĖZUS MELDŽIASI ALYVŲ SODE

Antrasis slėpinys. 

VIEŠPATS JĖZUS NUPLAKAMAS

Trečiasis slėpinys. 

VIEŠPATS JĖZUS VAINIKUOJAMAS ERŠKĖČIAIS

Ketvirtasis slėpinys.

VIEŠPATS JĖZUS NEŠA KRYŽIŲ

Penktasis slėpinys. 

VIEŠPATS JĖZUS NUKRYŽIUOTAS MIRŠTA

 

 

IV dalis. GARBĖS SLĖPINIAI 

(trečiadienį ir sekmadienį)

Pirmasis slėpinys. 

VIEŠPATS JĖZUS PRISIKELIA IŠ NUMIRUSIŲJŲ

Antrasis slėpinys. 

VIEŠPATS JĖZUS ŽENGIA Į DANGŲ

Trečiasis slėpinys. 

Į ŽEMĘ NUŽENGIA ŠVENTOJI DVASIA

Ketvirtasis slėpinys. 

ŠVENČIAUSIOJI DIEVO MOTINA PAIMAMA Į DANGŲ

Penktasis slėpinys. 

ŠVENČIAUSIOJI DIEVO MOTINA DANGUJE VAINIKUOJAMA