Sveiki sulaukę Šventų Kalėdų

Brangieji,
šiandien džiaugiuosi kartu su Jumis švęsdamas Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo iškilmę. Nuo pasaulio sukūrimo praėjus daugybei amžių mes prisimename tą naktį, kai pasaulį, trapiame kūdikio asmenyje, išvydo mūsų Išganytojas Jėzus.
Švč. M. Marija ištardama Dievo valiai „taip“ dalyvavo ypatingame Jo plane. Mažytis ir paprastas sutikimas parodė Marijos begalinę drąsą ir tikėjimą. Visą Advento laikotarpį mes laukėme Viešpaties atėjimo šventės, ruošėmės jai: puošėme savo širdis ir namus. Šiandien Viešpats atėjo pas mus savo paprastume, mažume, džiaugsme ir tyrume. Šiandien pasaulis gavo neįkainojamą dovaną – būti išgelbėtam. Jis atėjo kaip nuolankumo Karalius, mažas kūdikėlis, ir tapo viskuo į mus panašus, išskyrus nuodėmę.
Šv. Faustina savo dienoraštyje rašo, kaip ji per Piemenėlių šv. Mišias išvydo Motiną ir mažą Jėzulį. Marija jai sakė: „Dukra mano, Faustina, imk šį brangiausią Turtą – ir padavė man mažutį Jėzų (dien. 846)“. Taigi, linkiu ištiesti rankas ir priimti šią dovaną – mažutį Jėzų į savo gyvenimą. Tegul Jis karaliauja Jūsų gyvenimuose.
Su šv. Kalėdomis!
Dievo Gailestingumo šventovės rektorius
Kun. Povilas Narijauskas