Sveiki sulaukę šv. Kalėdų

Sveikiname jus su šv. Kalėdomis. Šią naktį mums gimė Gelbėtojas, kuris yra Viešpats ir Mesijas. Jis yra Dievas, kuris ateina pas mus, dabar ir per amžius. Te šviesa, džiaugsmas ir ramybė, kuriuos neša kūdikėlis Jėzus, užplūsta jūsų širdis ir per jas pasiekia visą žmoniją. Eikime pas jį kaip piemenys, su džiaugsmu, giesmėmis ir atsidavimu. Būkite palaiminti ir stiprūs