Svarbūs Bažnyčios tekstai apie Dievo gailestingumąPopiežius Jonas Paulius II. Enciklika DIVES IN MISERICORDIA apie Dievo gailestingumą. 1980 m. lapkričio 30 d.

https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/jonas_paulius_ii/enciklikos/dives-in-misericordia/eiss=enciklika-misericord

 

Popiežius Benediktas XVI. Enciklika DEUS CARITAS EST apie krikščioniškąją meilę. 2006 m. gruodžio 25 d. (Antroji dalis: CARITAS MEILĖS VYKDYMAS BAŽNYČIOJE KAIP „MEILĖS BENDRUOMENĖJE“; Bažnyčios gailestingoji meilė kaip trinitarinės meilės pasireiškimas)

https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/benediktas_xvi/enciklikos/deus-caritas-est

 

Popiežius Pranciškus. MISERICORDIAE VULTUS. Bulė dėl Gailestingumo ypatingojo jubiliejaus paskelbimo. 2015 m. balandžio 11 d., Dievo Gailestingumo sekmadienio vigilija.

https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/bules/2015-04-11_misericordiae-vultus

 

Popiežius Pranciškus. Apaštališkasis laiškas MISERICORDIA ET MISERA užbaigiant Gailestingumo šventuosius metus. 2016 m. lapkričio 20 d.

https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/ap-laiskai/2016-11-20_misericordia-et-misera

 

Popiežius Pranciškus suteikia visuotinius atlaidus tikintiesiems, kurie Lietuvoje pamaldžiai melsis Dievo Gailestingumo vainikėlio malda.
https://www.bernardinai.lt/2018-10-05-visuotiniai-atlaidai-lietuvoje-kalbantiems-gailestingumo-vainikeli/