Šv. Mišių intencijos

  N.B. Prašome nerašyti intencijų tai pačiai dienai, kai pildote intenciją. Ir rašyti ne daugiau nei 5vardus/pavardes (bendrai)

  „Jeigu negalėsiu parodyti gailestingumo nei veiksmu, nei žodžiu, visada galėsiu malda, nes malda siekia ten, kur aš pati nepasiekiu“ (iš ses. Faustinos maldos).

  Turėtume dažniau prisiminti asmeninės ir bendruomeninės maldos, bei Eucharistijos aukos, kuri yra atvira visiems, vertę. Bažnyčia suteikia galimybę savo tikintiesiems glaudžiau bendrauti su šia auka savo prašymais ir auka. Užrašydami šv. Mišių intenciją internetu galite pasirinkti jums tinkamą datą ir laiką. Ypač tai puiki galimybė karantino metu, kai dėl nustatytų apribojimų lieka mažiau galimybių susitikti su artimaisiais ir bičiuliais.

  Dažniausiai prašoma šv. Mišių aukos:

  • meldžiant  Dievo palaimos, sveikatos ir reikalingų malonių žmogui, šeimai (giminei), bendruomenei;
  • meldžiant Dievo palaimos, sveikatos ir reikalingų malonių  jaunavedžiams ar sutuoktiniams, sulaukusiems  vestuvių metinių;
  • meldžiant Dievo palaimos, sveikatos ir reikalingų malonių  gimtadienio ar Krikštynų proga;
  • dėl konkrečios (viešai neskelbiamos) asmeninės intencijos (paminint tik prašymą Dievui turinčio žmogaus vardą, nenurodant konkretaus prašymo);
  • padėkos Dievui intencija (paminint dėkojančio žmogaus vardą, konkrečios intencijos nurodyti nereikia);
  • meldžiant Dievo Gailestingumo mirusiesiems (nebūtinai sukakčių proga).