šv. Kalėdų iškilmės

Gruodžio 24 d.:

11:00-13:00 Išpažintys klausomos

21:00 Piemenėlių šv. Mišios (LT)

Gruodžio 25 d:

8:00 Kalėdų ryto šv. Mišios (LT)

10:00 šv. Mišios (LT)

12:00 šv Mišios (LT)

16:00 šv. Mišios (PL)

Gruodžio 26 d. Šv. Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas

10:00 šv. Mišios (LT)

12:00 šv. Mišios (LT)

16:00 šv. Mišios (PL)

18:00 šv. Mišios (LT)

20:00 šv. Mišios (LT)