Sakramenty


Sakramenty są widzialnymi znakami niewidzialnej rzeczywistości, ustanowionymi przez Jezusa Chrystusa i udzielanymi przez Kościół, abyśmy mogli doświadczyć bliskości Boga i Jego wielkiego pragnienia oddania się każdemu z nas. Kiedy sprawujemy sakramenty, nie tylko widzimy symbole i namacalne znaki, ale także spotykamy w nich Boga i doświadczamy Bożej uzdrawiającej, przebaczającej, odżywiającej, wzmacniającej i uzdalniającej bliskości miłości, ponieważ działa w nich Boża łaska. Doświadczamy też komunii ze sobą, jedności Kościoła. Jest to celebracja naszej wiary, smak wieczności i poznanie tajemnicy Boga. Życie chrześcijańskie jest niemożliwe bez pełnego czci, czynnego i pełnego miłości przyjmowania sakramentów.
1637862911370blob

Chrzest

1637862942489blob

Bierzmowanie

1637862982218blob

Eucharystia

1637863072968blob

Pokuta

1637863021551blob

Namaszczenie chorych

1637863117504blob

Sakrament Święceń

1637863159699blob

Małżeństwo