jaunimas gailestingumas, vilnius

Rekolekcijos jaunimui

„Balandžio 1-3 dienomis kviečiame jaunimą į Gavėnios rekolekcijas „Išpažintis ir atleidimas”.
Einant gavėnios keliu link Šv. Velykų, turime nuostabų momentą sustoti, atsiprašyti ir susitaikyti su Juo. 
Šiose rekolekcijose įsigilinsime į išpažinties sakramento prasmę ir veikimą mūsų gyvenime. Registracija vyksta iki kovo 27 d.”

Registracijos anketa: ČIA