Brangieji,šiandien džiaugiuosi kartu su Jumis švęsdamas Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo iškilmę. Nuo pasaulio sukūrimo praėjus daugybei amžių mes prisimename tą naktį, kai pasaulį, trapiame kūdikio asmenyje, išvydo mūsų Išganytojas Jėzus.Švč. M. Marija ištardama Dievo valiai „taip“ dalyvavo ypatingame Jo plane. Mažytis ir paprastas sutikimas parodė...

Kviečiame kartu švęsti Šv. Kalėdas. Piemenėlių šv. Mišios gruodžio 24 d. 20 val. Gruodžio 25 d. šv. Mišios Lietuvių kalba 10 ir 12 valandomis, o lenkų kalba 16 valandą. Šią dieną vakaro šv. Mišių nebus. Šią dieną taip pat nebus klausoma išpažinčių Gruodžio 26 d. šv. Mišios...

Po poros metų pertraukos vėl su džiaugsmu galėsime švęsti šv. Velykas ir Dievo Gailestingumo savaitę. Visus kviečiame aktyviai dalyvauti jau nuo Didžiojo ketvirtadienio vakaro, kad pasirengę įžengtume į šv. Velykų slėpinį. Kaip visada tai galėsite padaryti atvykdami į Šventovę arba jungdamiesi tiesioginėse transliacijose internetu (nuoroda rasite...

Kviečiame šiais metais skirti 1,2 proc. GPM Dievo Gailestingumo šventovei. Užpildyti kviečiame iki gegužės 2 d.Kaip tai galite padaryti: 1) Elektroniu būdu, prisijungus prie EDS: https://deklaravimas.vmi.ltToliau pasirinkti deklaravimas -> pildyti formą. Paieškoje susirasti FRO512 formą (4 versiją).1. Asmens kodas2. Telefono numeris3V. Vardas4P. Pavardė5. Mokestinis laikotarpis - 20216S...

Būkim vieningi maldoje. Kas neįmanoma žmogui - įmanoma Dievui.Prasidėjęs karas Ukrainoje palietė kiekvieno širdį. Šiame Ukrainai sunkiame laikotarpyje, galime dar kartą įvertinti kokia yra brangi taika, o taip pat kitų palaikymas. Melskimės kasdien už šio karo aukas, jų šeimas. Melskimės už agresorių atsivertimą ir šio...

Popiežius Pranciškus kviečia visą Bažnyčią keliauti sinodiškai, t.y. keliauti drauge ir atnaujinti šį keliavimą. Sinodiškumas yra ne tiek įvykis ar šūkis, kiek stilius ir buvimo būdas, kuriais Bažnyčia įgyvendina savo misiją pasaulyje. Bažnyčios misija reikalauja visai Dievo tautai keliauti drauge, kiekvienam nariui atliekant jo ar...

Nuo kovo 2 d.. Brangūs bendražygiai, kviečiame nuo kovo 2 d. drauge keliauti Gavėnios kelionę ir ruoštis Jėzaus Prisikėlimo iškilmei. Ši kelionė apims kiekvieno asmeninį pasiruošimą, kasdien gausite pasiūlymą: dienos Evangeliją, mąstymą ir užduotį, kurią kviesime atlikti santykyje su Dievu. Kviečiame šioje kelionėje eiti atvira širdimi, nieko...

Nuo vasario 7 d.. Šv. Dvasios knygų klubas kviečia naujus narius Skaityti ir diskutuoti šv. Kryžiaus Jono knygą "Kopimas į Karmelio kalną" Reikalinga registracija. Registruokitės vilnius@gailestingumas.lt ...