Obchody Dnia Matki W intencji Mszy św.

St. Intencje mszalne na Dzień Matki

    Tą intencją wypełniłeś Boże przykazanie, by czcić swoją matkę. Matki, które jeszcze żyją i matki, które już przeszły do wieczności, potrzebują Twojego wstawiennictwa i pomocy. Modlitwy osobiste i św. Ofiara Mszy Świętej jest więzią naszej nierozerwalnej miłości.