Nieustająca Adoracja

 
6-metines-II-41

Nieustająca i nieprzerwana adoracja (od łac. adoratio – wychwalanie, uwielbienie) jest wielkim darem Sanktuarium Miłosierdzia, które dzień i noc jest otwarte dla wiernych.

Przenajświętszy Sakrament to wspaniały sposób na doświadczenie bliskości Boga, nasycenie duszy światłem Źródła, podzielenie się z Nim każdym przeżyciem, poproszenie o radę i wyniesienie odpowiedzi w swoim sercu, gdzie obmyje ją światło niebieskie. Wielu mistyków twierdzi, że właśnie podczas adoracji Pan umacnia również tych, których przynieśliśmy w swoich sercach. 

Jeśli jesteś zbyt zmęczony, by odmawiać modlitwy czy różaniec, jeśli brakuje ci słów lub po prostu trudno ci się skoncentrować – po prostu przyjdź i pozwól Mu działać w twojej duszy, zanurzając się w Jego Świetle. Skieruj swoją twarz ku Jego Obliczu i pozwól się przemienić, pozwoli Ci to poznać Jego wolę i pokorne ją przyjąć. 

Święta Faustyna w swoim Dzienniczku wspomina pierwsze, doznane jeszcze w dzieciństwie doświadczenie świętości: „Od najmłodszych lat pociągnął mnie ku sobie Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie. Mając siedem lat, kiedy byłam na nieszporach, a Pan Jezus był wystawiony w monstrancji, wtenczas po raz pierwszy udzieliła mi się miłość Boża i napełniła moje małe serce, i udzielił mi Pan zrozumienia rzeczy Bożych, od tego dnia aż do dziś wzrasta moja miłość do Boga utajonego, aż do najściślejszej zażyłości. Cała moc mojej duszy płynie z Najświętszego Sakramentu. Wszystkie wolne chwile z Nim przepędzam na rozmowie, On jest Mistrzem moim.” (Dz., 1404)

Pewien mnich benedyktyński zapisał w swoim dzienniku modlitewnym In sinu Jesu (Agape, 2020) słowa, które podczas adoracji powierzył mu Bóg: „Trwaj w Mojej obecności, kiedy to tylko możliwe i tak długo, jak możesz. Przebywanie ze Mną uzdrawia i uświęca. Ten, kto ze Mną przebywa, upodabnia się do Mnie. Przyjdź do Mnie, pełen nadziei, a Ja dokonam całej reszty. Adorowanie Mnie jest poszukiwaniem Mojego Oblicza i zbliżaniem się do Mojego Serca, pełnego łask i świętej bojaźni, a przede wszystkim – pełnego miłości. Adoracja jest bezsłownym wyznaniem wiary w Moją Boskość. Obwieszcza, że Ja Jestem, a wszystko inne jest nicością”.

Podczas adoracji serce rozmawia z Bogiem, dzieją się cudowne i trudne do wyjaśnienia słowami rzeczy. To jakby okno, przez które można spojrzeć w Nieskończoność.