Šviesos kelias 2023 m.

Nostabi tradicija pasitikti Dievo Gailestingumo sekmadienį keliaujant Šviesos keliu Vilniaus senamiesčio gatvėmis – klausant apie po Prisikėlimo įvykusius įvykius ir liudijant savo tikėjimą ir Prisikėlimo džiaugsmą.

Skaityti daugiau...
Dievo Gailestingumo savaitė 2023 m.

Visą savaitę vilniečiai ir miesto svečiai buvo kviečiami atvykti į visą parą atvirą Dievo Gailestingumo šventovę ir pasimelsti prie Dievo Gailestingumo paveikslo.

Skaityti daugiau...
Velykos 2023 m.

Velykos – viena svarbiausių bažnytinių švenčių, per kurią prisimename stebuklingą Jėzaus prisikėlimą po mirties bausmės vykdymo ir Jo įžengimą į dangų.

Skaityti daugiau...
Velyknaktis 2023 m.

Velyknaktis – minimas naktį iš šeštadienio į Velykų sekmadienį. Tikintieji susirenka į bažnyčia, švenčiama iškilminga „nakties, šviesesnės už dieną“ liturgiją.

Skaityti daugiau...
Didysis Ketvirtadienis ir Penktadienis 2023 m.

Didžiojo ketvirtadienio ryto Mišios užbaigia gavėnią ir yra įvadas į velykinį tridienį. Didysis penktadienis – susijęs su atgaila.

Skaityti daugiau...