Šv. Mišių intencijos Mamos dienai

    Šia savo intencija įvykdote Dievo įsakymą – gerbti savo motiną. Jūsų užtarimo ir pagalbos yra reikalingos ir dar gyvenančios, ir jau į amžinybę iškeliavusios mamos. Asmeninės maldos ir šv. Mišių auka – tai nenutrūkstančios mūsų meilės ryšys.