Kristaus paaukojimas (Grabnyčios)

Šią dieną minime įvykį, kai 40 – tą dieną po gimimo Juozapas ir Marija atnešė Jėzų į šventyklą, kad išpildytų Mozės Įstatymą.

Pagal tradiciją šią dieną yra šventinamos žvakės. 

Žvakes šventinimui galėsite įsigyti Gailestingumo mugėje, esančioje šalia Šventovės (Dominikonų g. 14)

šv. Mišios 10:00; 12:00 ir 20:00 LT, 16:00 PL