Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai)

Sausio 6d.

Trijų Karalių Iškilmėje Dievo Gailestingumo šventovėje šv. Mišios sekmadienio tvarka: Lietuviškai 10:00; 12:00; 18:00; 20:00 ir lenkiškai – 16:00

Šią dieną pagal tradiciją yra laiminama kreida, smilkalai, mira ir auksas. Smilkalų ir miros norintys galės įsigyti prieš šv. Mišias.

Grįžę į namus palaiminta kreida ant durų staktos užrašome metus ir Trijų Karalių (Išminčių) pirmąsias vardo raides