Vienybė su Ukraina !!!

Būkim vieningi maldoje. Kas neįmanoma žmogui – įmanoma Dievui.Prasidėjęs karas Ukrainoje palietė kiekvieno širdį. Šiame Ukrainai sunkiame laikotarpyje, galime dar kartą įvertinti kokia yra brangi taika, o taip pat kitų palaikymas. Melskimės kasdien už šio karo aukas, jų šeimas. Melskimės už agresorių atsivertimą ir šio karo sustabdymą. Melskimės, kad būtų atkurta taika ir už tuos, kurie deda visas pastangas, kad taika būtų išsaugota Europoje, kad jie neprarastų ryžto bei vilties.

Kviečiame kasdien, 15.00 val. melstis Dievo Gailestingumo vainikėlį šiomis intencijomis. Kviečiame melstis už taiką savo asmeninėje maldoje, šv. Mišiose, Rožinio maldoje. Apgaubkime pasaulį, o ypač Ukrainą maldos skydu.

Sekmadienį, vasario 27 d., visi drauge burkimės į maldą savo bažnyčiose, religinėse bendruomenėse, maldos grupėse ir šeimose. Taip pat, šią dieną, visose Lietuvos bažnyčiose bus renkamos lėšos Ukrainos žmonėms pagelbėti. Paaukotos lėšos bus perduotos Ukrainos Caritas organizacijai, turinčiai platų pagalbos tinklą visoje šalyje ir padedančiai nuo karo kenčiantiems Ukrainos žmonėms.

Taip pat galima aukoti į specialią Lietuvos Caritas banko sąskaitą:LT02 7300 0101 3718 2270 Paskirtis: Pagalba Ukrainai

Dėl skaudžios Jėzaus kančios, būk gailestingas mums ir visam pasauliui!