Jedność z Ukrainą !!!

Bądźmy zjednoczeni w modlitwie. Co niemożliwe dla człowieka, jest możliwe dla Boga.Wybuch wojny na Ukrainie poruszył serce wszystkich. W tym trudnym dla Ukrainy czasie możemy jeszcze raz docenić, jak cenny jest spokój, a także wsparcie innych. Módlmy się codziennie za ofiary tej wojny i ich rodziny. Módlmy się o nawrócenie agresorów i zakończenie tej wojny. Módlmy się o przywrócenie pokoju i za tych, którzy robią wszystko, aby zachować pokój w Europie, aby nie stracili determinacji i nadziei.

Codziennie o godz. 15.00. odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego w następujących intencjach. Zapraszamy do modlitwy o pokój w modlitwie osobistej, u św. Msza Święta, modlitwa różańcowa. Otoczmy świat, a szczególnie Ukrainę, tarczą modlitwy.

W niedzielę, 27 lutego, spotkajmy się wszyscy na modlitwie w naszych kościołach, wspólnotach religijnych, grupach modlitewnych i rodzinach. Również w tym dniu we wszystkich litewskich kościołach będą zbierane środki na pomoc dla ludności Ukrainy. Datki zostaną przekazane Caritas Ukraina, organizacji posiadającej szeroką sieć wsparcia w całym kraju, aby pomóc mieszkańcom Ukrainy, którzy cierpią z powodu wojny.

Darowizny można również przekazywać na specjalne konto bankowe litewskiej Caritas: LT02 7300 0101 3718 2270 Cel: Pomoc dla Ukrainy

Z powodu bolesnego cierpienia Jezusa, bądź miłosierny dla nas i całego świata.

Tags:
,