Šv. Mišių intencijos Dievo Gailestingumo savaitei

    Brangūs bičiuliai, kviečiame jus čia surašyti vardus žmonių, už kuriuos norite melstis Dievo Gailestingumo savaitę 2023 04 09 – 2023 04 16 (palaiminimo ir sveikatos, išlaisvinimo iš priklausomybių, privačia intencija ar už mirusius, pavedant juos Dievo Gailestingumui).

    Visos šv. Mišios šią savaitę aukojamos Jūsų intencija. Intencijos prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo bus padėtos 2023 04 09 d. 12 val. Dievo Gailestingumo savaitė – didžios malonės metas visiems žmonėms.

    „Trokštu, – kalbėjo Jėzus šv. Faustinai, – kad Gailestingumo šventė būtų prieglobstis visoms sieloms, o ypač – vargšams nusidėjėliams. […] Nepaisant mano skausmingos kančios, sielos žūsta. Tad aš joms suteikiu paskutinę viltį – savo Gailestingumo šventę. […] Kas tądien prisiartins prie Gyvybės Versmės, gaus visišką savo kalčių ir bausmių atleidimą. […] Tą dieną yra atvertos mano gailestingumo įsčios, ir sieloms, kurios prisiartins prie mano gailestingumo Šaltinio, aš išliesiu visą malonių vandenyną. […] Tegul nė viena siela nebijo prisiartinti prie manęs, net jeigu jos nuodėmės būtų kaip purpuras.“ (Dien., 699, 965, 300).