Godzina Bożego Miłosierdzia

 
Gailestingumas 3

W godzinie tej – obiecał Jezus – uprosisz wszystko dla siebie i dla innych, w tej godzinie stała się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość (Dz., 1572).

W październiku 1937 roku w Krakowie Jezus nakazał siostrze Faustynie szczególnie czcić godzinę Jego śmierci, którą nazwał godziną wielkiego miłosierdzia dla całego świata. 

„Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je, wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. […] Staraj się w tej godzinie – zachęcał Jezus siostrę Faustynę – odprawiać drogę krzyżową, o ile ci na to obowiązki pozwolą, a jeżeli nie możesz odprawić drogi krzyżowej, to przynajmniej wstąp na chwilę do kaplicy i uczcij Moje Serce, które jest pełne miłosierdzia w Najświętszym Sakramencie, a jeżeli nie możesz wstąpić do kaplicy, pogrąż się w modlitwie tam, gdzie jesteś, chociaż przez króciutką chwilę” (Dz., 1572). „Choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej Męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania” (Dz. 1320).

W godzinie tej – obiecał Jezus – uprosisz wszystko dla siebie i dla innych, w tej godzinie stała się łaska dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość. […] Palą Mnie płomienie miłosierdzia, pragnę je wylewać na dusze ludzkie. […] Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą Moją” (Dz., 1572, 50, 1731)

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia codziennie o godzinie 15:00 odmawiane są Koronka do Miłosierdzia Bożego, Litania do Miłosierdzia Bożego oraz modlitwa św. Faustyny wysławiająca Miłosierdzie Boże, a wierni proszą, by Jezus przemienił ich serca. 

Arcybiskup Gintaras Grušas podkreślił, że Koronka do Miłosierdzia to jedna z kilku modlitw przekazanych i bezpośrednio podyktowanych z Nieba przez Boga. Odmawiając ją, człowiek modli się głęboko i rozważa ofiarę Chrystusa, a wtedy aktualne staje się dla niego to, co dzieje się podczas odprawiania Mszy Św.

Święta Faustyna w swoim Dzienniczku uwydatniła znaczenie Koronki do Miłosierdzia jako wyjątkowej duchowej pomocy dla umierających:

„Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom, jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego” (Dz., 687).