Gavėnios kelionė 2022

Nuo kovo 2 d..

Brangūs bendražygiai, 
kviečiame nuo kovo 2 d. drauge keliauti Gavėnios kelionę ir ruoštis Jėzaus Prisikėlimo iškilmei.

Ši kelionė apims kiekvieno asmeninį pasiruošimą, kasdien gausite pasiūlymą: dienos Evangeliją, mąstymą ir užduotį, kurią kviesime atlikti santykyje su Dievu. Kviečiame šioje kelionėje eiti atvira širdimi, nieko neslepiant nuo savęs ir Dievo. 

Registraciją ir daugiau informacijos galite surasti čia: https://forms.gle/L2Js5AwbVNM8wQKz7

Užpildžius registracijos formą, kviečiame prieš siunčiant, pasitikrinti ar el. pašto adrese nepadarėte klaidų (tai labai svarbu, norint užtikrinti, kad jus pasieks ši Gavėnios kelionė).

Jonas Paulius II yra pasakęs: „Gavėnia tikintiesiems yra tinkama proga įdėmiai apmąstyti gyvenimą” 2001 m.

kun. Povilas Narijauskas