Gailestingumo šventovės istorijos akimirkosPirmasis Gailestingumo šventovės rektorius kun. Vaidas Vaišvilas – apie visa parą atidarytą bažnyčią.

https://www.bernardinai.lt/2016-09-03-kun-vaidas-vaisvilas-toks-jausmas-kad-visi-treji-metai-buvo-jubiliejiniai/

 

Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovės bendruomenės nariai dalijasi savo patirtimi.

https://www.bernardinai.lt/2015-04-12-apie-viespaties-gailestinguma-liudija-sventoves-bendruomenes-nariai/

 

Gailestingumo šventovės bendruomenės padėka pirmajam rektoriui kun. Vaidui Vaišvilui.

http://l24.lt/lt/religija/item/306758-vilniaus-dievo-gailestingumo-sventoves-bendruomenes-padeka-rektoriui-kunigui-vaidui-vaisvilui

 

Kun. Vaidas Vaišvilas: „Gailestingojo Jėzaus paveikslo kelionė nebuvo lengva“.

https://www.bernardinai.lt/kunigas-v-vaisvilas-gailestingojo-jezaus-paveikslo-kelione-nebuvo-lengva/