Knygos, FilmaiKnygos:

Šv. ses. M. Faustina Kowalska Dienoraštis: Dievo gailestingumas mano sieloje“. Katalikų pasaulio leidiniai, 2014 m.

Vienos žymiausių praeito amžiaus lenkų kilmės katalikų mistikės šv. Faustinos Kovalskos dienoraštis – autentiškas krikščioniškosios kultūros dokumentas, savo originalumu, gyvumu ir tikėjimo aistra pranokstantis dogmatinio religingumo ribas. Dienoraštyje, kurio nemaža dalis parašyta Vilniuje, mistinio bendravimo su Dievu patirtys, praskleidžiančios dangaus uždangas ir perduodančios pasauliui autorės gyvai išgyventą Dievo gailestingumo žinią.

https://katalikuleidiniai.lt/produktas/dienorastis/

Šventosios sesers Faustinos laiškai“. Katalikų pasaulio leidiniai, 2015 m.

Šv. ses. Faustinos Kovalskos Laiškai tęsia Dienoraščiu pradėtą lietuvių skaitytojų pažintį su viena žymiausių katalikų mistikių. Laiškuose iškyla dvasinis šventosios portretas, atskleidžiama kasdienio gyvenimo vienuolyne atmosfera ir aplinkybės, kuriomis šv. Faustina siekė savo misijos − Dievo gailestingumo kulto įtvirtinimo.

https://katalikuleidiniai.lt/produktas/sventosios-sesers-faustinos-laiskai/

Ewa K. Czaczkowska Sesuo Faustina: šventosios biografija“. Katalikų pasaulio leidiniai, 2016 m.

Išsamioje šv. Faustinos, Dievo Gailestingumo apaštalės, biografijoje kruopščiai dokumentuojamas negausių išorinių įvykių nužymėtas vienuolinis šventosios gyvenimas, jis papildomas amžininkų atsiminimais, susiejamas su istoriniais įvykiais, to meto visuomeninio ir socialinio gyvenimo aplinkybėmis. Paraleliai atkuriamas daug intensyvesnis vidinis šv. Faustinos gyvenimas, pilnas kančios, abejonių, tačiau ir didelių, įstabių išgyvenimų, kurie subrandino šv. Faustiną kaip vienuolę ir mistikę ir paruošė ją misijai – skelbti pasauliui Dievo Gailestingumą
https://katalikuleidiniai.lt/produktas/sesuo-faustina-sventosios-biografija/

Patrice Chocholski „15 maldos dienų su seserimi Faustina

Knygoje dėstomos pagrindinės lenkų kilmės katalikų mistikės šv. Faustinos Kowalskos dienoraščio mintys, atskleidžiančios jos mistinio bendradarbiavimo su Dievu patirtį ir perteikiančios jos išgyventą Dievo gailestingumą. Analizuojamos ir kitos temos: santykis su blogiu ir jo ideologija, istoriniai, socialiniai bei politiniai klausimai.

https://katalikuleidiniai.lt/produktas/15-maldos-dienu-su-seserimi-faustina/

Pal. kun. Mykolas Sopočka „Meilės ir gailestingumo kelias. Kryžiaus kelio mąstymai“. Katalikų pasaulio leidiniai, 2008 m.

Sekant garbingojo Dievo tarno Mykolo Sopočkos mintimis ir žodžiais, kviečiama eiti Kristaus kančių pėdsakais, stoti priešais Jo kančios ir mirties slėpinį, melsti Dievo gailestingumo mums ir visam pasauliui.

https://katalikuleidiniai.lt/produktas/meiles-ir-gailestingumo-kelias/

Pal. kun. Mykolas Sopočka „Jo Gailestingumas amžinas: mąstymai apie Dievo Gailestingumą“. Katalikų pasaulio leidiniai, 2008 m.

Žmogus, „kūrinijos vainikas“, yra tik dulkė prieš Dievo didybę ir didingumą. Tačiau stebina jo troškimas susitikti su Kūrėju. O ar galima įveikti tą didžiulę prarają tarp žmogaus silpnumo ir Dievo šventumo? Atsakymą rasite žvelgdami į Gailestingojo Jėzaus paveikslą. Tai pats Dievas, eidamas pasitikti žmogaus, įveikia tą prarają. Ši tiesa labai giliai paliečia žmogaus širdį, tačiau ne visada ją įsisamoniname ir jai pasiduodame. Ją ypač stipriai išgyveno kun. Mykolas Sopočka, kuris savo svarstymuose dažnai pabrėždavo, kad Dievas nori susitikti su mumis jei leidžiame Jėzui veikti mumyse, patiriame Jo gailestingumą. Savo penitentės šv. sesers Faustinos Kovalskos apreiškimų įkvėptas, o drauge matydamas daugelį gailestingos Dievos globos ženklų savo gyvenime, jis tapo ištikimu šios tiesos skelbėju.

Ištraukos iš kun. Sopočko knygos „Jo Gailestingumas amžinas“ https://www.bernardinai.lt/2010-04-11-kun-mykolas-sopocka-ramybe-ir-dievo-gailestingumas/

Pal. kun. Mykolas Sopočka „Tavo gailestingumu pasitikiu. Mintys kiekvienai dienai“. Katalikų pasaulio leidiniai, 2008 m.

Knygoje pateiktos mintys kiekvienai metų dienai padės šių laikų žmogui keliauti per gyvenimą meilės ir gailestingumo keliu į susitikimą su Jėzumi, nes Jo gailestingumas yra beribis.

Ses. Helena Majevska „Dienoraštis“. Katalikų pasaulio leidiniai, 2020 m.

Ses. Helenos misija – tęsti ir papildyti ses. Faustinos Kovalskos darbą. 1941 m. rugpjūčio 22 d. savo dienoraštyje ji rašo: „Duodamas man panašių malonių, kokių buvo gavusi a. a. ses. Faustina, Viešpats Dievas naudoja mane kaip pagalbinį įrankį, kuris kartu su gailestingumo tėvu (kun. Mykolu Sopočka) turi padėti tai, kuri vadovaus naujai steigiamai gailestingumo vienuolijai.“

https://katalikuleidiniai.lt/produktas/dienorastis-2/

Jorge Mario Bergoglio, popiežius PranciškusDievo vardas – Gailestingumas“. „Baltų lankų“ leidyba, 2016 m.

„Gailestingumas yra pirmoji Dievo savybė. Tai Dievo vardas. Nėra padėties be išeities, mes nesame pasmerkti paskęsti lakiajame smėlyje.” Paprastais ir tiesiais žodžiais popiežius Pranciškus kreipiasi į visus planetos vyrus bei moteris, šitaip pradėdamas nuoširdų ir asmenišką dialogą. Pagrindinė, popiežiui labiausiai rūpinti tema – gailestingumas. Ji visada buvo jo liudijimo, o dabar ir pontifikato, atspirties taškas.

https://www.baltoslankos.lt/dievo-vardas-gailestingumas

„Dievo vardas – gailestingumas“: popiežiaus Pranciškaus knygos pristatymas. https://www.bernardinai.lt/2016-01-13-pristatyta-popieziaus-knyga-dievo-vardas-gailestingumas/

„Dievo vardas – gailestingumas“: keletas knygos ištraukų. https://www.bernardinai.lt/2016-01-15-popieziaus-pranciskaus-knyga-dievo-vardas-gailestingumas/

Donatas Puslys apžvelgia popiežiaus Pranciškaus knygą „Dievo vardas – Gailestingumas“. https://www.bernardinai.lt/2016-01-15-karo-lauko-ligonine-blogas-kristaus-pavyzdys-ir-cheminis-valymas/

Kard. Walter Kasper Gailestingumas: pamatinė Evangelijos sąvoka ir krikščioniškojo gyvenimo raktas“. Katalikų pasaulio leidiniai, 2016 m.

Knygoje sujungiant teologinę ir dvasinę refleksiją ir įvairius pastoracinius bei socialinius klausimus apmąstomas Dievo gailestingumas. Be jo, teigia kardinolas Walteris Kasperis, neįmanoma suprasti krikščionybės ir gyventi krikščioniškai.

https://katalikuleidiniai.lt/produktas/gailestingumas/

Kun. Mindaugas Ragaišis: „Kard. W. Kasperio knyga apie gailestingumą – itin aktuali“ https://www.bernardinai.lt/2016-09-06-kun-m-ragaisis-kard-w-kasper-knyga-apie-gailestinguma-itin-aktuali/

Filmai:

Michał Kondrat „Meilė ir gailestingumas“ („Miłosc i miłosierdzie“). Kondrat Media (Lenkija), 2019 m.

Atkuriamosios dokumentikos filmas „Meilė ir gailestingumas“ leidžia iš arčiau pažinti seserį Šv. Faustiną Kowalską, lenkų vienuolę, mistikę ir aiškiaregę. 2019 m. sausį Lenkijos moterų konfederacija ją paskelbė Lenkijos šimtmečio moterimi. Filmas atskleidžia iki šiol nežinotus istorijos faktus ir asmenis, kurie padėjo paplisti neįprastam Dievo gailestingumo kultui.

https://www.imdb.com/title/tt10052290/

https://www.forumcinemas.lt/Event/307037/

Atkuriamosios dokumentikos filmo „Meilė ir gailestingumas“ pristatymas. https://www.bernardinai.lt/2019-04-16-filmas-meile-ir-gailestingumas-nuo-balandzio-22-d-lietuvos-kino-teatruose/ 

Atkuriamosios dokumentikos filmas „Meilė ir gailestingumas“: Petro Mackelos recenzija. https://www.bernardinai.lt/2019-03-30-filmas-apie-sv-faustina-ar-pavyko-priartinti-dievo-gailestingumo-zinia/

Daniel diSilva Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas“ („The Original Image of Divine Mercy“). Springtime Productions (JAV), 2016 m.

Naujame dokumentiniame filme pasakojama sudėtinga pirmojo Dievo gailestingumo paveikslo istorija. 1934 metais, pačiam Jėzui paprašius, sesuo Faustina ir jos nuodėmklausys Mykolas Sopočka, padedant dailininkui, ėmėsi darbo ant drobės pavaizduoti Faustinos mistinius Gailestingojo Jėzaus regėjimus. Kas vėliau nutiko paveikslui, kur jis buvo slepiamas sovietų okupacijos metu, kas jį pargabeno į Vilnių, kodėl jis toks svarbus kiekvienam tikinčiajam, koks yra tikėjimo ir meno santykis, šioje kino juostoje pasakoja tuometinių įvykių liudininkai, dvasininkai, menotyrininkai, istorikai ir menininkai.

https://www.imdb.com/title/tt6499816/

https://katalikuleidiniai.lt/produktas/pirmasis-dievo-gailestingumo-paveikslas/

Danielio DiSilvos dokumentinis filmas „Pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas“: interviu su kūrėjais. https://www.bernardinai.lt/2016-02-24-d-disilva-dievo-gailestingumas-yra-vienintelis-gailestingumas-kurio-man-reikia/

Aleksas Matvejevas “Pasitikiu Tavimi”. Vilniaus medija, 2015 m.

Dokumentinis filmas apie unikalų Gailestingojo Jėzaus paveikslą, nutapytą pagal šventosios Faustinos regėjimus. Šio meno kūrinio istorija atskleidžia sudėtingas XX-ojo amžiaus Vilniaus realijas ir dviejų tautų, lietuvių ir lenkų, permainingus santykius. Filmas buvo kuriamas ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, todėl žiūrovas gali išvysti vietas, susijusias su šventąja Faustina ir palaimintuoju kunigu Mykolu Sopočka.

https://katalikai.lt/index.php?id=9&nid=13936

Interviu su dokumentinio filmo „Pasitikiu Tavimi“ kūrėjais Ingrida Laimutyte ir Aleksu Matvejevu. https://www.bernardinai.lt/2015-03-23-filmo-pasitikiu-tavimi-kurejai-paveikslas-buvo-tik-pretekstas/