Dom Wspólnoty Sanktuarium Bożego Miłosierdzia


Po przejściu przez bramę przy ulicy Universiteto 4 wchodzimy na wspaniałe, otoczone dwupiętrowymi, arkadowymi galeriami Podwórze Alumnatów. Od XVI wieku do końca wieku XVIII działało tu seminarium duchowne. Wychodząc przez bramę na końcu podwórza po lewej stronie, zobaczymy dom Wspólnoty Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Na piętrze tego domu zbierają się grupy modlitewne, odbywają się przygotowania do sakramentów, różne zebrania i uroczystości.