Dievo gailestingumo slėpinio apmąstymaiŠv. Jono Pauliaus II mąstymai apie Dievo Gailestingumą: sūnaus palaidūno istorija.

https://www.bernardinai.lt/2009-04-19-jonas-paulius-ii-kas-yra-gailestingumas/

 

Šv. Jono Pauliaus II mąstymai apie Dievo Gailestingumą: sesers Faustinos gyvenimas ir liudijimas.

https://www.bernardinai.lt/2012-04-15-jonas-paulius-ii-kitas-meiles-vardas/

 

Dievo Gailestingumas pagal palaimintąjį Jurgį Matulaitį.

https://www.bernardinai.lt/2017-07-16-gailestingumas-pagal-pal-jurgi-matulaiti-didesnis-uz-blogi/

 

Ką apie gailestingumą pastoracijoje sako popiežius Pranciškus paraginime „Amoris laetitia“?

https://www.bernardinai.lt/2017-03-19-amoris-laetitia-gailestingumo-pastoracijos-logika/

 

Aleksandras Tkačenka: „Gailestingumas gali pasireikšti labai įvairiai, bet iš esmės visada reiškia viena – prisiimti dalį svetimos kančios.“ https://www.bernardinai.lt/2011-03-02-aleksandras-tkacenka-gailestingumo-paradoksas/

 

Linas Braukyla: kaip suprasti gailestingumą?

https://www.bernardinai.lt/2016-01-03-suprasti-gailestinguma/

 

Kaip atrodo gailestingumas kasdienybėje? Rašytojos Vinitos Hampton Wright mintys.

https://www.bernardinai.lt/2014-09-12-vinita-hampton-wright-kaip-atrodo-gailestingumas-kasdienybeje/

 

Popiežius Pranciškus jaunimui: Dievo Gailestingumas nėra paviršutiniškas gerumas.

https://www.bernardinai.lt/2015-09-30-popiezius-jaunimui-dievo-gailestingumas-nera-pavirsutiniskas-gerumas/

 

Nida Matiukienė: apie gailestingumą ir teisingumą.

https://www.bernardinai.lt/2015-12-11-alkstantys-ir-trokstantys-teisumo/

 

Kardinolo A. J. Bačkio homilija Dievo Gailestingumo sekmadieniui: „Melskitės už savo ganytojus“.

https://www.bernardinai.lt/2013-04-09-kardinolo-a-j-backio-homilija-dievo-gailestingumo-sekmadieniui-melskites-uz-savo-ganytojus/

 

Popiežius Pranciškus: Dievo galybė – Jo Gailestingumas.

https://www.bernardinai.lt/2017-10-10-popieziaus-homilija-dievo-visagalybe-gailestingumas/

 

Kun. Vladimiras Solovej: ką iš tiesų reiškia Gailestingumas?

https://www.bernardinai.lt/2016-02-22-apie-tikra-ir-tariama-gailestinguma/

 

Kardinolas Walter Kasper: Gailestingumas svarbus ir bažnytinėje teisėje.

https://www.bernardinai.lt/2016-12-08-gailestingumas-baznytineje-teiseje/

 

Kaip skirtingi žmonės supranta Gailestingumą?

https://www.bernardinai.lt/2016-03-24-ar-gailestingumas-isties-tera-tik-terminas-raudonoje-knygoje/

 

Jūratė Šutaitė pasakoja savo patirtį Dievo Gailestingumo šventovėje.

https://www.bernardinai.lt/2016-05-11-buti-gailestingam-tai-nuolatos-rinktis-sviesa/