Didysis Tridienis ir Dievo Gailestingumo savaitė 2023 04 09 -16

Su džiaugsmu kviečiu kartu švęsti šv. Velykas ir Dievo Gailestingumo savaitę, ateiti ten kur gerbiamas originalus Gailestingojo Jėzaus paveikslas. Tiems, kurie su pasitikėjimu melsis prie šio paveikslo, Jėzus žada daug malonių, kviečia džiaugsmo piligrimystei. Viešpats labai laukia jūsų kiekvieno!

Visus kviečiu aktyviai dalyvauti jau nuo Didžiojo ketvirtadienio vakaro, kad deramai pasirengę įžengtume į šv. Velykų slėpinį. Tai galite padaryti atvykdami į šventovę arba jungdamiesi į tiesiogines transliacijas internetu YouTube (nuoroda rasite čia) ir dalį transliacijų mūsų Facebook paskyroje.

Nuo Didžiojo penktadienio 15 val. kviečiu kartu giedant melstis Dievo Gailestingumo noveną, ypač už taiką visame pasaulyje, agresorių atsivertimą ir kapituliaciją. Visi su nekantrumu laukiame Šviesos kelio procesijos nuo Aušros Vartų iki Dievo Gailestingumo šventovės balandžio 15 d. vakarą. Ateikite su savo bendruomenių vėliavomis ir atsineškite žvakę (ją taip pat galėsite įsigyti vietoje).
Intencijas Dievo Gailestingumo savaitei galite užrašyti ir atnešti į šventovės zakristiją , o taip pat užrašyti internetu (nuoroda čia).