Gailestingumo kelias jaunimui įvyko! Pirmi blynai būna susvilę, bet ne šis. Su smagiais bičiuliais lapkričio 21 dieną aplankėme Šv. Faustinos namelį, Šv. Petro ir Povilo bažnyčią, Vilniaus arkikatedros baziliką, Šv. Teresės bažnyčią, Aušros vartus, dailininko E. Kazimierovskio namelį, kur buvo nutapytas garsusis Dievo Gailestingumo paveikslas....