Błogosławieństwa

 

Bóg jest źródłem i początkiem wszelkiej opatrzności. Panuje nad stworzeniem i jest pełen czci na wieki wieków. On jeden, będąc dobrym, wszystko stworzył dobrze i pragnie wszelkie stworzenie hojnie obdarzyć swoimi błogosławieństwami, a jako znak swojego miłosierdzia udziela ich nawet po upadku człowieka.

Największe dobrodziejstwo Ojca objawił Jezus w Ewangelii, błogosławiąc braci, przede wszystkim maluczkich, modlitwą błogosławieństwa zwracając się do Ojca.

Błogosławieństwo, udzielane przez Boga albo jego pośredników, zawsze zawiera obietnicę Bożej pomocy i orędzie jego łaski, a także wysławia Jego wierność wobec zawartego Przymierza.

Błogosławieństwa przede wszystkim skierowane są do Boga, którego wielkość i dobro wywyższają, ale przekazywane przez Bożą łaskę, skierowane są także do ludzi, którymi Bóg opiekuje się przez Opatrzność. Kierują się one wreszcie do pozostałego stworzenia, którego obfitość i różnorodność jest Bożym błogosławieństwem.

Czcząc Boga we wszystkich rzeczach i dążąc przede wszystkim do ukazania wszystkim ludziom sławy Bożej, Kościół swoimi błogosławieństwami sławi Wszechmogącego w imieniu ludzi i z nimi w szczególnych momentach ich życia oraz prosi dla nich o łaskę Bożą. Jednocześnie Kościół błogosławi także przedmioty i miejsca związane zarówno z działalnością człowieka, jak i z życiem liturgicznym oraz pobożnością, jednak zawsze chodzi o ludzi, którzy korzystają z tych rzeczy i pracują w tych miejscach.

Błogosławieństwa Kościoła są działaniami liturgicznymi, dlatego ważne jest uroczysty udział wspólnoty. Wierni zachęcani są do łączenia się sercem i ustami z głosem Kościoła. Nie można pobłogosławić przedmiotów i rzeczy bez obecności choćby jednego wiernego.

Bardzo ważne jest to, aby lud Boży poprawnie zrozumiał obrzędy i modlitwy, które Kościół włącza w błogosławieństwa – tylko tak do celebracji nie dostanie się nic, co szkodzi czystości wiary, jak przesądy lub domieszki błędnych przekonań.

Podczas błogosławieństw najczęściej wykorzystywane są takie gesty: rozłożenie, podniesienie, złożenie albo nałożenie rąk, znak krzyża, pokropienie wodą święconą i okadzenie.