Kviečiame šiais metais skirti 1,2 proc. GPM Dievo Gailestingumo šventovei. Užpildyti kviečiame iki gegužės 2 d.Kaip tai galite padaryti: 1) Elektroniu būdu, prisijungus prie EDS: https://deklaravimas.vmi.ltToliau pasirinkti deklaravimas -> pildyti formą. Paieškoje susirasti FRO512 formą (4 versiją).1. Asmens kodas2. Telefono numeris3V. Vardas4P. Pavardė5. Mokestinis laikotarpis - 20216S...

"Balandžio 1-3 dienomis kviečiame jaunimą į Gavėnios rekolekcijas "Išpažintis ir atleidimas".Einant gavėnios keliu link Šv. Velykų, turime nuostabų momentą sustoti, atsiprašyti ir susitaikyti su Juo. Šiose rekolekcijose įsigilinsime į išpažinties sakramento prasmę ir veikimą mūsų gyvenime. Registracija vyksta iki kovo 27 d." Registracijos anketa: ČIA ...

Būkim vieningi maldoje. Kas neįmanoma žmogui - įmanoma Dievui.Prasidėjęs karas Ukrainoje palietė kiekvieno širdį. Šiame Ukrainai sunkiame laikotarpyje, galime dar kartą įvertinti kokia yra brangi taika, o taip pat kitų palaikymas. Melskimės kasdien už šio karo aukas, jų šeimas. Melskimės už agresorių atsivertimą ir šio...

Popiežius Pranciškus kviečia visą Bažnyčią keliauti sinodiškai, t.y. keliauti drauge ir atnaujinti šį keliavimą. Sinodiškumas yra ne tiek įvykis ar šūkis, kiek stilius ir buvimo būdas, kuriais Bažnyčia įgyvendina savo misiją pasaulyje. Bažnyčios misija reikalauja visai Dievo tautai keliauti drauge, kiekvienam nariui atliekant jo ar...

Nuo kovo 2 d.. Brangūs bendražygiai, kviečiame nuo kovo 2 d. drauge keliauti Gavėnios kelionę ir ruoštis Jėzaus Prisikėlimo iškilmei. Ši kelionė apims kiekvieno asmeninį pasiruošimą, kasdien gausite pasiūlymą: dienos Evangeliją, mąstymą ir užduotį, kurią kviesime atlikti santykyje su Dievu. Kviečiame šioje kelionėje eiti atvira širdimi, nieko...

Nuo vasario 7 d.. Šv. Dvasios knygų klubas kviečia naujus narius Skaityti ir diskutuoti šv. Kryžiaus Jono knygą "Kopimas į Karmelio kalną" Reikalinga registracija. Registruokitės vilnius@gailestingumas.lt ...

Sausio 6d. Trijų Karalių Iškilmėje Dievo Gailestingumo šventovėje šv. Mišios sekmadienio tvarka: Lietuviškai 10:00; 12:00; 18:00; 20:00 ir lenkiškai - 16:00 Šią dieną pagal tradiciją yra laiminama kreida, smilkalai, mira ir auksas. Smilkalų ir miros norintys galės įsigyti prieš šv. Mišias. Grįžę į namus palaiminta kreida...

Gruodžio 26 d. (po 12 val. šv. Mišių) Eglė Stundžiaitė - Bešėnienė (sopranas) Eimantas Bešėnas (tenoras) Lina Giedraitytė (pianistė) Sausio 2 d. (po 12 val šv. Mišių) Ieva Gaidamavičiūtė (sopranas) Gabrielius Gaidamavičius (vargonai) Sausio 9d. (po 12 val. šv. Mišių) Liudas Mikalauskas (bosas) Audronė Juozauskaitė (vargonai) ...