Švenčiant Gailestingojo Jėzaus nutapymo 90 metines (nuostabaus piešinio plakate autorius Paulius Jukša) Norintys užrašyti šv. Mišių intencijas meldžiant reikalingų malonių savo gyviesiems ir mirusiems artimiesiems spauskite ČIA arba užrašę intencijas atneškite į Dievo Gailestingumo šventovės zakristiją (Dominikonų g. 12, Vilnius) . Visos Dievo Gailestingumo savaitės šv....

Pirmąjį mėnesio sekmadienį, kovo 3d., kviečiame į tradicinį, tačiau netradicišką susitikimą "Bendrystės sriuba". Programoje: 12:00 Padėkos šv. Mišios 13:00 Padėkos laikas Adoracijoje su šlovinimu Dalyvauja: Liudas Mikalauskas, Edmundas Seilius, Kriztina Zmailaitė, Audronė Juozauskaitė, kun. Povilas Narijauskas 14:00 Bendrystės laikas su vaišėmis Bendruomenės namuose Laukiame jūsų ...

Kovo 8-10 dienomis kviečiame į rekolekcijas "Jei kas trokšta, teateina pas mane" su Eucharistijos misionieriumi iš Prancūzijos t. Florian Racine Dievo Gailestingumo šventovėje. Kunigas sakys pamokslus kovo 8-9 dienomis 10:00; 12:00 ir 20:00 šv. Mišiose, o taip pat ves konferencijas 10:45-11:30 ir 20:45-21:30, Kovo 10...

Kviečiame į pelenų trečiadienio šv. Mišias vasario 14 dieną! Šv. Mišios lietuvių kalba vyks 10, 12, 18 ir 20 valandomis, o lenkų kalba 16h valandą. Pelenų trečiadienis žymi Gavėnios pradžią, atgailos, pasiruošimo Kristaus prisikėlimui laiką. Svarbiausias Pelenų trečiadienio dienos akcentas yra pelenų (gautų iš sudegintų praėjusių metų pašventintų...

Kviečiame Tave!Kristaus Krikšto sekmadienį sausios 7 d. į tradicinį Gailestingumo šventovės bendruomenės sriubadienį!Po 12.00 val. šv. Mišių kviečiame į bendruomenės namus skanauti sriubos bei sudalyvauti naujausios Magnificat leidinių knygos "Gražiausi Liudviko ir Zelijos Martenų laiškai" pristatyme. Šventieji Liudvikas ir Zelija Martenai - šv. Teresėlės tėvai; per...

Sveikiname jus su šv. Kalėdomis. Šią naktį mums gimė Gelbėtojas, kuris yra Viešpats ir Mesijas. Jis yra Dievas, kuris ateina pas mus, dabar ir per amžius. Te šviesa, džiaugsmas ir ramybė, kuriuos neša kūdikėlis Jėzus, užplūsta jūsų širdis ir per jas pasiekia visą žmoniją. Eikime...

Gruodžio 31 d. nuo 21 val. kviečiame visus norinčius užbaigti šiuos metus Viešpaties artumoje. 21:00 Maldos ir šlovinimo vakaras kartu su mūsų šventovės jaunimo giesmininkais. 23:00 padėkos, už dar vienus Viešpaties metus, šv. Mišios. Po jų visus kviečiame pasibuvimui Bendruomenės namuose prie suneštinės agapės...

Artėjančias šv. Kalėdas kviečiame švęsti kartu. Dievo Gailestingumo šventovėje IV advento sekmadienį (12.24) šv. Mišios vyks šiais laikais: 8:30 (skirtos Švč. Mergelės Marijos garbei) 10:00 12:00 Vakare, 21:00, jau po kūčių stalo bendrystės, kartu švęsime Piemenėlių šv. Mišias. Pirmą šv Kalėdų dieną (12.25) šv. Mišios vyks 10:00 ir 12:00 lietuvių kalba, o 16:00 lenkų kalba. Antrąją šv. kalėdų dieną (12.26) šv. Mišios vyks: 10:00 12:00 20:00 lietuvių kalba 16:00 lenkų kalba. Pasitikime mūsų Išganytojo užgimimą kartu....

Artėjant didžiajai metų šventei Šv. Kalėdoms, kviečiame susitelkti, paruošti ir apsivalyti širdis, laukiant Jėzaus Kristaus gimimo ir pabūti bendrystėje. Gruodžio 15 d. (penktadienį) 20.00 val. maloniai kviečiame į Adventinį vakarą Gailestingumo Šventovėje. Šv. Mišias aukos vyskupas Arūnas Poniškaitis, o po Šv. Mišių vyks apmąstymų ir šlovinimo...