Brangieji,šiandien džiaugiuosi kartu su Jumis švęsdamas Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo iškilmę. Nuo pasaulio sukūrimo praėjus daugybei amžių mes prisimename tą naktį, kai pasaulį, trapiame kūdikio asmenyje, išvydo mūsų Išganytojas Jėzus.Švč. M. Marija ištardama Dievo valiai „taip“ dalyvavo ypatingame Jo plane. Mažytis ir paprastas sutikimas parodė...

Kviečiame kartu švęsti Šv. Kalėdas. Piemenėlių šv. Mišios gruodžio 24 d. 20 val. Gruodžio 25 d. šv. Mišios Lietuvių kalba 10 ir 12 valandomis, o lenkų kalba 16 valandą. Šią dieną vakaro šv. Mišių nebus. Šią dieną taip pat nebus klausoma išpažinčių Gruodžio 26 d. šv. Mišios...